Od lewej marszałek Jakub Chełstowski i radny Michał Gramatyka / fot. Śląskie.pl

Stanowiska w komisjach nie dla Koalicji Obywatelskiej. PiS pokazało kto rządzi. Koalicja Obywatelska nie będzie przewodniczyć w komisjach, wszystkie stanowiska zajmą natomiast radni PiS z wyjątkiem Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, tam wiceprzewodniczącym został radny PSL. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej natomiast został tyszanin Michał Gramatyka (KO). 

To ma być kara dla KO za wszystko co się działo i ciągle dzieje odnośnie odejścia Wojciecha Kałuży z Koalicji Obywatelskiej. To właśnie jego przejście do PiS sprawiło, że zmienił się układ sił w województwie, a marszałkiem został Jakub Chełstowski, wieloletni tyski radny. Kałuże nazywano m.in. „zdrajcą” i „ciulem”, w Żorach odbyła się nawet pikieta z powodu jego przejścia do PiS, a w trakcie wczorajszej sesji można było również zobaczyć transparent z napisem „Tu są granice przyzwoitości” czy kartki z napisem „Kałuża ty….Wiesz!”.

Na ostatniej sesji PiS postanowiło zerwać z obyczajem i przejąć niemal wszystkie stanowiska przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji. Natomiast radni KO, którzy chcieli pracować w danej komisji, będą w niej pracować.

– Taka decyzja zapadłą na kierownictwie naszego klubu – mówił Jan Kawulok (PiS), przewodniczący sejmiku, który przypomniał w trakcie obrad, że w 2008 roku z PiS odeszło trzech radnych do PO i tak wybrano marszałka Bogusława Śmigielskiego (PO). – To warto pamiętać, ja to pamiętam. Nigdy z tego tytułu nie miałem prawa nikogo nazywać zdrajcą – podkreślił Kawulok.

Składy komisji: 

  • Komisja Budżetu. Skarbu i Finansów: Stanisław Baczyński (przewodniczący), Rafał Kandziora (zastępca przewodniczącego) i Rafał Porc (zastępca przewodniczącego)
  • Komisja Edukacji, Nauki i Kultury: Piotr Czarnynoga (przewodniczący), Zbigniew Przedpełski (zastępca przewodniczącego) i Ewa Żak (zastępca przewodniczącego)
  • Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia: Piotr Bańka (przewodniczący), Dariusz Iskanin (zastępca przewodniczącego) i Alina Nowak (zastępca przewodniczącego)
  • Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich: Rafał Kandziora (przewodniczący), Stanisław Gmitruk (zastępca przewodniczącego) i Beata Kocik (zastępca przewodniczącego)
  • Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego: Zbigniew Przedpełski (przewodniczący), Jadwiga Baczyńska (zastępca przewodniczącego) i Piotr Bańka (zastępca przewodniczącego)
  • Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji: Julia Kloc-Kondracka (przewodnicząca), Bartłomiej Kowalski (zastępca przewodniczącego) i Ewa Gawęda (zastępca przewodniczącego)
  • Komisja Statutowo-Regulaminowa: Małgorzata Zarychta-Surówka (przewodnicząca) i Michał Woś (zastępca przewodniczącej)
  • Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej: Józef Kubica (przewodniczący) i Grzegorz Gaża (zastępca przewodniczącego)
  • Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej: Maria Materla (przewodnicząca) i Agnieszka Biegun (zastępca przewodniczącej)
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Grzegorz Gaża (przewodniczący), Rafał Kandziora (zastępca przewodniczącego) i Alina Nowak (zastępca przewodniczącego i sekretarz)

Komentarze