Urząd Miasta Tychy / fot. UM Tychy

W Tychach zawyją syreny. Przez 3 minuty. Dokładnie tyle będzie trwał test syren połączony z upamiętnieniem 76 rocznicy Powstania Warszawskiego.

Test syren zostanie przeprowadzony 1 sierpnia o godzinie 17.00.

„Syreny alarmowe wykorzystywane są w systemie alarmowania i ostrzegania ludności. Ćwiczenie będzie polegało na uruchomieniu sygnału alarmowego – dźwięk ciągły przez trzy minuty ” – poinformował magistrat.

Nadzór nad treningiem poprowadzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tychy