Przebudowywany odcinek DK86 / fot. NDI

Miasto Katowice zapowiada zmianę organizacji ruchu na DK86 w stronę Tychów jak i centrum Katowic. To oznacza dla kierowców dodatkowe utrudnienia. Chodzi o ulice: Pszczyńską, 73 Pułku Piechoty, Kolistą i Karolinki.

Te mają się pojawić z końcem marca.

„W pierwszej kolejności ruch na ulicy Pszczyńskiej zostanie przełożony z jezdni wschodniej na zachodnią, czyli na nowo wybudowaną jezdnię w stronę Tychów. Oznacza to, że ruch samochodów będzie odbywał się po jednej nitce, zarówno w stronę Katowic, jak i Tychów. Około tygodnia od wprowadzenia tej zmiany nastąpi zamknięcie odcinka ul. Kolistej pod rozbieranym starym wiaduktem drogowym. Odcinek będzie zamknięty nie dłużej jak przez trzy tygodnie, dołożone zostaną starania aby okres zamknięcia skrócić. W tym czasie dla kierowców możliwa będzie nawrotka na skrzyżowaniu z ul. Górniczego Stanu” – mówi Tomasz Kawalec, kierownik budowy z firmy NDI – generalnego wykonawcy robót.

Reklama

Dalej – w okolicach maja – ma zostać przeprowadzony ruch w kierunku Tychów dwoma pasami nowej jezdni na odcinku ulicy Pszczyńskiej od A4 do zjazdu na ulice Kolistą i 73 Pułku Piechoty. W kierunku Katowic ruch będzie odbywał się po jednym pasie.

To największa inwestycja drogowa w mieście od czasu budowy tunelu pod Rondem im. gen. Jerzego Ziętka i składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zatem zostanie skomunikowanie ponadlokalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w zakresie połączenia z drogami krajowymi oraz centrum miasta.

– Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej (DK 86) z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny. Piesi i rowerzyści także zyskają nowe, bezkolizyjne połączenia. W efekcie przebudowy skrzyżowanie Pszczyńskiej i 73 Pułku Piechoty będzie dwupoziomowe, a ruch lokalny zostanie oddzielony od tranzytowego. Powstaną tu zatem dwa węzły: jeden będzie rozprowadzał ruch tranzytowy w kierunku Tychów, Cieszyna i Skoczowa oraz na północ w kierunku autostrady A-4 i dalej w kierunku Krakowa i Wrocławia oraz Łodzi i Gdańska, drugi będzie dedykowany dla ruchu lokalnego – w kierunku Giszowca, Murcek i Ochojca – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.  Koszt całej inwestycji wynosi 247,5 mln zł, z czego aż 210 mln zł – to dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.