Urząd Miasta Tychy fot. Tychy24.net

Jest budżet miasta na 2021 rok. Miasto zamierza pokryć deficyt głównie kredytem i pożyczką, a ten ma przekroczyć ponad 100 mln zł. Jak wygląda projekt budżetu na przyszły rok?

Przychody miasta to ponad 974 mln zł, a wydatki to nieco ponad 1 mld złotych – deficyt to ponad 101 mln zł, ma zostać pokryty głównie kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (80 mln zł), pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, niewykorzystanymi środkami i nadwyżką, którą dysponuje miasto.

W projekcie budżetu zaplanowano rozchody w łącznej wysokości 17.815.113,-zł, w ramach których zabezpieczono 10.000.000,-zł na wykup obligacji oraz 7.815.113,-zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu.

„Planowane na 2021 rok koszty obsługi długu od pożyczek, kredytów oraz obligacji wynoszą 2.035.000,-zł. Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2021 roku wyniesie 220.056.146,-zł, wobec 154.843.431,-zł na 31.12.2020 r” – czytamy w dokumentach urzędowych.

Miasto w przyszłym roku na oświatę wyda ponad 309 mln zł, na zadania z zakresu rodziny oraz pomocy i polityki społecznej ponad 221 mln zł, na kulturę fizyczną (sport) prawie 42 mln zł, na zadania w zakresie kultury i sztuki ponad 17,7 mln zł, na utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich oraz oświetlenia miejskiego ponad 26 mln zł, na wszystkie remonty, naprawy i konserwacje 19,8 mln zł.

Wydatki majątkowe – inwestycyjny – w Tychach w 2021 roku to ponad 251 mln zł z czego większość to są środki zewnętrzne 137 mln zł (głównie środki unijne) oraz środki zewnętrzne zwrotne 83 mln zł (głównie kredyt z EBI 80 mln zł).

Na inwestycje drogowe miasto zamierza wydać ponad 142 mln zł – w tym ponad 106 mln zł na Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach. Na ochronę powietrza ponad 26 mln zł, w inwestycje w oświatę ponad 23 mln zł, ponad 20 mln zł na oświetlenie miasta, 14 mln zł zaplanowano na gospodarkę mieszkaniową, a 6,7 mln zł na inwestycje w ochronę zdrowia.

Budżet ostatecznie przyjmie Rada Miasta Tychy w grudniu. Obecnie mówimy jedynie o projekcie – więc może jeszcze ulec zmianie.