Autobus / fot. Tychy24.net

Kierowcy autobusów w Tychach będą mieli przycisk „SOS”. Niewiadomo czy pojawi się w trolejbusach. Przycisk, to jeden z elementów poprawy bezpieczeństwa dla kierowców i pasażerów na terenie obsługiwanym przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. 

ZTM obecnie testuje rozwiązanie, które ma być wprowadzone w pełni w przyszłym roku. Przycisk „SOS” jest połączony ze ŚKUP. 

„Funkcja ta pozwala na szybkie i efektywne przesłanie sygnału alarmowego przez kierowcę znajdującego się w sytuacji zagrożenia. W tym celu została opracowana stosowna instrukcja, w treści której opisano sposób działania i użytkowania ikony alarmowej, a także opisano procedurę przyjmowania zgłoszeń kierujących oraz odpowiedniej reakcji dyspozytorów na przesłane komunikaty” – poinformował ZTM. 

Reklama

Od początku grudnia nowa funkcjonalność jest testowana, obecnie nie wiadomo czy docelowo będzie wprowadzona w tyskich trolejbusach. 

Zmiany w umowach

 ZTM wprowadzi także odpowiednie zapisy regulujące kwestie bezpieczeństwa w umowach pomiędzy organizatorem transportu (ZTM), a operatorami (jak np. PKM Tychy, PKM Katowice etc.). 

Jakie zmiany pojawią się w nowych umowach, które zostaną podpisane w styczniu 2021?

– obowiązek zapewnienia służby dyspozytorskiej, wyposażonej w bezpośrednią łączność telefoniczną ze służbami nadzoru ruchu ZTM oraz łączność ze wszystkimi pojazdami. Obsługę dyspozytorską w przypadku przeznaczenia do obsługi w danym okresie do 50 pojazdów zapewnia przynajmniej jedna osoba, a w przypadku przeznaczenia do obsługi 51 lub więcej pojazdów, co najmniej 2 osoby pracujące jednocześnie,

– obowiązek posiadania telefonu dedykowanego wyłącznie do kontaktu z ZTM,

zobowiązanie do zatrudniania kierujących władających językiem polskim w stopniu komunikatywnym, w celu ułatwienia kontaktu z pasażerami, służbami dyspozytorskimi oraz innymi służbami – porządkowymi i ratunkowymi,

obowiązek odpowiedniego przeszkolenia kierujących w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny, w tym zasad przeprowadzania ewakuacji z pojazdu w razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów,

– obowiązek wyposażenia wszystkich nowych pojazdów w system monitoringu rejestrujący obraz, który przechowywany jest przez okres co najmniej 10 dni wraz z niezbędnym oprogramowaniem do obróbki i kopiowania zarejestrowanego obrazu w celu ochrony osób oraz mienia oraz zobowiązanie do sukcesywnego uzupełniania tego wyposażenia w starszych pojazdach. Operator musi również posiadać wdrożoną procedurę obsługi monitoringu wizyjnego,

obowiązek wyposażenia wszystkich nowych pojazdów w system kontroli trzeźwości kierowcy, posiadający analizator wydechu oraz immobiliser uniemożliwiający uruchomienie silnika przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu, oraz zobowiązanie do sukcesywnego uzupełniania tego wyposażenia w starszych pojazdach,

– obowiązek wyposażenia wszystkich pojazdów w apteczkę pierwszej pomocy, spełniającą wymagania normy DIN 13169.