Unia Europejska okazała się być bardzo dobra dla Tychów. Miasto pokazuje liczby, a prawda jest taka, że Tychy zrobiły duży skok inwestycyjny dzięki właśnie funduszom unijnym. W latach 2004-2020 miasto otrzymało ponad 1,4 mld złotych z Unii Europejskiej na inwestycje. Dzięki temu zrealizowano ponad 60 inwestycji – w tym tych dużych jak przebudowa DK1 i DK44, wymieniono tabor komunikacji miejskiej i skanalizowano 100 procent miasta. Wykonano także szereg inwestycji w szkołach, obiektach sportowych i kulturalnych. Inwestycje te nie zostałyby zrealizowane gdyby nie dofinansowanie z Unii Europejskiej.

W Tychach mówią wprost – dzięki pieniądzom z UE miasto dokonało skoku cywilizacyjnego i dużych zmian. Ich początkiem był ogromny, wielomilionowy projekt: „Gospodarka ściekowa w Tychach, na który miasto uzyskało ponad 415 milionów złotych dofinansowania.

„Trudno dzisiaj sobie wyobrazić nasz kraj i nasze miasto bez Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy mogliśmy zrealizować kilkadziesiąt inwestycji m.in. drogi, stacje przesiadkowe, szkoły, zakup nowoczesnych autobusów. W planach mamy także wiele innych projektów poprawiających jakość życia naszych mieszkańców. Nie wyobrażam sobie, byśmy musieli z ich realizacji zrezygnować” – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

W perspektywie unijnej na lata 2007 – 2013 w Tychach zrealizowano niemal 30 inwestycji, na łączną kwotę ponad 316 milionów złotych. Zmodernizowano infrastrukturę trolejbusową, za blisko 160 milionów złotych przebudowano jedną z głównych dróg w regionie – DK-1, uruchomiono Szybką Kolej Regionalną Tychy – Dąbrowa Górnicza, powstała Mediateka z piękną salą koncertową, wykonano remonty i termomodernizację szkół np. III LO, zrealizowano także wiele mniejszych projektów drogowych, sportowych czy projektów „miękkich” m.in. „Z nich jesteśmy dumni – kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan”.

„Miasto stale finansuje działalność szkół, przedszkoli, domów kultury, inwestuje w drogi, szpital, zagospodarowanie parków czy nowe place zabaw. Bez środków zewnętrznych, przy coraz większej ilości zadań nakładanych na samorządy przez władze centralną wielu inwestycji nie udałoby się zrealizować” – dodaje prezydent Dziuba.

W latach 2014 – 2020 pozyskano niemal 428 milionów złotych na 34 projekty.

Wśród nich m.in. budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej (94,9 mln złotych), zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym (113 mln złotych), Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (94,5 miliona złotych), zakup elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej wraz z budową i modernizacją systemu zasilania (9,9 mln złotych), termomodernizacje szkół (28 mln złotych), modernizacje oświetlenia w mieście (ponad 21 mln złotych), program OZE związany z poprawą jakości powietrza w Tychach ( 20,5 mln złotych), budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach (ok. 6 mln złotych) czy projekt  pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE” ( 9 mln zł). Oprócz tego zrealizowano wiele mniejszych projektów dotyczących doposażenia szkół w mieście, szkoleń i kursów dla pracowników różnych branż oraz wiele projektów społecznych podnoszących jakość życia oraz niwelujących nierówności  np. warsztaty w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej oraz w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej, „Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy”, „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, „Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach” , „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” czy „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach”. 6 milionów złotych pozyskano także na utworzenie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach oraz na termomodernizację dzielnicy Osada. W przyszłym roku rozpocznie się także budowa Centrum Przesiadkowego przy zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji w Tychach, na którą miasto pozyskało 11,5 miliona złotych.

Także miejskie instytucje i spółki korzystały z unijnej pomocy. W sumie w latach 2004-2020 otrzymały 184,5 miliona złotych. W tej kwocie znalazło się 70 milionów złotych pozyskanych przez spółkę Master Odpady i Energia, 25 mln – Miejskie Centrum Oświaty, 36 milionów – Powiatowy Urząd Pracy, 14 milionów – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,  ponad 4 miliony złotych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a 2,3 miliona – spółka Śródmieście.