W Tychach powstanie kreatywny plac zabaw, mini ogród deszczowy czy dywan kwiatowy. Mieszkańcy zdecydowali na co wydać 5 mln zł w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W sumie w 2022 roku zrealizowanych zostanie 75 zadań.

„Zgodnie z regulaminem głosowania do realizacji zostają przekazane projekty, które na podstawie głosowania uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania przewidzianej puli środków finansowych. W przypadku, w którym nie wystarczy środków na realizację kolejnego wybranego w głosowaniu projektu na liście, rekomenduje się do realizacji następny, który mieści się w kwocie jaka pozostała do dyspozycji” – informuje Ewa Grudniok, rzecznik Urzędu Miasta Tychy .

Pod tegoroczne głosowanie trafiły łącznie 144 projekty, z czego 28 dotyczy całego miasta, a 116 projektów dotyczy określonego rejonu miasta.

Reklama

„W ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego powstaną m.in. nowe chodniki, parkingi, place zabaw i miejsca relaksu, łąki kwietne czy nowe nasadzenia. Zorganizowanych zostanie także wiele zajęć kulturalnych i sportowych m.in. półkolonie letnie, warsztaty, festyny i pikniki” – mówi Iwona Bińkowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy.

W głosowaniu wzięło udział 18 531 osób.

Reklama