Wizualizacja / fot. Architekt Maciej Franta

Zabytek przerobią na blok z mieszkaniami w Tychach. Dzięki rządowemu wsparciu. Podpisano umowę na realizację inwestycji w formule „projektuj-buduj” z P.B. Dombud S.A. Będzie kosztować 9,8 mln zł. Przy ulicy Oświęcimskiej 256 powstanie 30 lokali mieszkalnych.

„Zgodnie z koncepcją powstanie 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni ok. 1.700 m2 oraz lokal usługowy o powierzchni 100 m2 (z przeznaczeniem na przychodnię). Inwestycja zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8 mln zł. Całość prac to koszt 9.877 mln zł „ – mówi Daria Szczepańska, prezes Tyskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Gmach wpisany jest do miejskiej ewidencji zabytków i jego adaptacja na lokale mieszkalne musi być uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Budynek wymaga jednak generalnego remontu – trzeba w nim wymienić nawet stropy, co doskonale opisuje jego stan. Obiekt, który stanie się domem dla 30 rodzin przez wiele lat funkcjonował jako szkoła dla uczniów Urbanowic.

„Szkoła została wybudowana w czasach pruskich, w I połowie XIX wieku. Co ciekawe zachowała się w szkole jedna zabytkowa ławka. Prosiłam wykonawcę, aby uwzględnił ten zabytek w aranżacji obiektu. Takie niuanse ocieplają klimat miejsca i podkreślają jego historyczny charakter” – dodaje prezes TTBS.

Uczniowie szkoły w 2016 r. przenieśli się do nowej placówki, czyli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Od tego czasu budynek stał pusty. Po zakończeniu prac adaptacyjnych   zamieszkają w nim rodziny, które złożyły wniosek w urzędzie gminy o przydział mieszkania i czekają w kolejce.

Zakończenie i rozliczenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2022 r.