Grzegorz Wójkowski ze Stowarzyszenia Bona Fides w Katowicach. Koordynator akcji "Masz Głos"


Dzisiaj rozmawiamy z Grzegorzem Wójkowskim ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides na temat akcji „Masz Głos”. Czyli jak zmieniać swoją rzeczywistość lokalną i działać aktywnie na rzecz swojego miejsca zamieszkania. Akcja ma pomóc tym, którzy chcieliby rozpocząć swoją działalność społeczną, ale nie wiedzą jaki pierwszy krok wykonać oraz tym, którzy już działają, ale potrzebują wsparcia – m.in. prawnego, promocyjnego, czy w dotarciu do mieszkańców.

– Najlepiej rozmawiać na przykładach – mówi Grzegorz Wójkowski i przywołuje przykład mieszkanki Piekar Śląskich, która od kilku miesięcy przebywała w domu z małymi dziećmi – w tym 2 miesięcznym. Chciała działać społecznie.

– Wspólnie rozmawiając z tą osobą doszliśmy do wniosku, że tym co mogłaby robić, tym co chciałaby robić, tym co sprawiałoby jej satysfakcję jest działanie na rzecz tego, żeby miasto Piekary Śląskie było bardziej przyjazne w stosunku do rodziców z dziećmi – mówi Wójkowski. Pierwszym krokiem do podjęcia działań było stworzenie „klubu dla mam i ojców” żeby występować już jako grupa ludzi, a nie jedna osoba.

Teraz klub się spotyka raz w tygodniu i planuje działania, które docelowo mają poprawić jakość życia rodzin na terenie Piekar Śląskich.

Więcej w rozmowie. Zapraszamy do wysłuchania całości.