Skrzyżowanie na Hotelowcu / fot. Tychy24.net

Kierowców i pasażerów czekają spore utrudnienia. W Tychach ruszają prace warte 120 mln zł. W mieście powstanie Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem (ITS). Docelowo ma być mniej korków, a ruch na drogach będzie płynniejszy. Pojawi się też blisko 600 kamer na terenie Tychów, przebudowanych zostanie około 40 skrzyżowań.

ITS będzie zbierał potężną ilość danych z tyskich ulic, Centrum Sterowania Ruchem znajdować się będzie na Stadionie Miejskim. Zebrane informacje pozwolą sterować ruchem w mieście.

„Dzięki temu ITS będzie w stanie ocenić bieżącą sytuację na drogach i automatycznie zmieniać ustawienia działających w systemie urządzeń, np. sygnalizacji świetlnej czy tablic informacyjnych. Kierowcy poruszający się po mieście będą korzystać z jego pomocy na co dzień, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy” – mówi Arkadiusz Bąk, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Zlecenie na realizację ITS za prawie 120 mln zł otrzymał Siemens Mobility, firma która realizowała system w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu i Białymstoku.

Roboty ruszyły

W minionym tygodniu roboty ruszyły na skrzyżowaniu ulic Budowlanych-Begonii (Hotelowiec), a od poniedziałku trwają na dwóch kolejnych skrzyżowaniach:  Budowlanych – Burschego- Gliczańska oraz Mikołowska-wyjazd z Browaru. Kolejnym skrzyżowaniem będzie Katowicka-Grabowa-Jesionowa. Ekipy pracować będą też na przejściu dla pieszych na ul. Edukacji w rejonie skrzyżowania z ul. Fitelberga. Co to oznacza dla kierowców?

„Roboty zostały zaplanowane tak, aby ograniczyć utrudnienia w ruchu do minimum” – dodaje Arkadiusz Bąk. – „Nie planujemy zamykania głównych dróg, czy skrzyżowań. Autobusy i trolejbusy będą kursowały bez zmian” – dodaje.

Utrudnienia dopiero będą i to całkiem dotkliwe dla kierowców. Trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość.

„Obecne utrudnienia będą miały charakter miejscowy i lokalny, ponieważ w rejonie wymienionych skrzyżowań prace głównie będą  koncentrowały się na modernizacji sygnalizacji świetlnych. Są to roboty ziemne, najczęściej prowadzone poza jezdnią. Niemniej jednak na skrzyżowaniu Katowicka-Grabowa-Jesionowa zaplanowaliśmy szersze prace i tu będą występować zawężenia jezdni” – mówi Agnieszka Kijas, rzecznik MZUiM – „W przyszłości, na innych skrzyżowaniach, które podlegać będą szerszej przebudowie, utrudnienia będą większe, ale o tym będziemy informować w osobnych komunikatach. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do znaków” – dodaje.

Tyski ITS jest jednym z najważniejszych projektów, jakie w najbliższych latach zostaną zrealizowane w Tychach.

„Inteligentny System Sterowania Ruchem to ważny element efektywnego zarządzania miastem w szeroko rozumianym obszarze komunikacji. Dzisiaj systemy sterowania nie ograniczają się tylko do kierowania sygnalizacją świetlną, ale dają wiele innych możliwości i dostarczają dane, które pozwalają optymalnie wykorzystywać przepustowość dróg. Chcemy to wykorzystać, ale zanim będziemy mogli usprawnić komunikację i  poprawić bezpieczeństwo, musimy m.in. przebudować skrzyżowania, przejścia dla pieszych, sygnalizację świetlną itd. Będą pojawiały się czasowe utrudnienia, drogowcy zrobią jednak wszystko, by były one jak najmniejsze. Liczymy także na zrozumienie naszych mieszkańców i kierowców przejeżdżających przez miasto”  – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Elementy systemu

Sercem całego systemu będzie Centrum Sterowania Ruchem, zlokalizowane w pomieszczeniach tyskiego stadionu. Jego budowa trwa, a postęp prac jest znaczący.

„Zakończono już większość prac budowlanych, a obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe oraz te związane z wyposażeniem centrum w instalacje, systemy i urządzenia niezbędne do eksploatacji pomieszczeń i codziennej pracy personelu oraz zarządzania systemem ITS” – wymienia Arkadiusz Pastuszka, koordynator systemu ITS Tychy.

Docelowo w Centrum Sterowania Ruchem gromadzone będą bieżące informacje o ruchu drogowym, tam też będzie główny ośrodek monitorowania ruchu przez system kamer. Przykładowo: gdy dojdzie do wypadku, system natychmiast dostarczy taką informację i umożliwi wyświetlenie komunikatu o utrudnieniach na tablicach w wybranych punktach miasta.

„Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco śledzony na e-mapach, tak by w razie opóźnienia system mógł szybko zareagować i wprowadzić priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną” – dodaje Arkadiusz Pastuszka.

Ponadto na ulicach pojawią się m.in. stacje monitorujące pogodę, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także tablice informujące o dostępności miejsc parkingowych. Będą też specjalne znaki o zmiennej treści informujące uczestników ruchu o niebezpieczeństwach i utrudnieniach. Kierowcy dowiedzą się z nich między innymi jak omijać powstałe zatory drogowe. Całość uzupełnią tablice informacyjne na przystankach czy urządzenia umożliwiające automatyczne liczenie pasażerów w autobusach.

Możliwe będzie również ważenie ciężarówek w ruchu i monitorowanie przestrzegania przepisów drogowych.

Prace nad ITS-em potrwają do 2021 roku. Całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań to prawie 120 mln zł z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.