Premier Mateusz Morawiecki / fot. A. Karendał/ ŚUW

40 mld zł dla regionu. Rząd przedstawił Program dla Śląska. Premier Mateusz Morawiecki w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach zainaugurował Program dla Śląska – ten zakłada inwestycje sięgające 40 mld złotych. 

– Cieszę się, że dziś w kompromisie z partnerami społecznymi wypracowaliśmy program dla Śląska i że wszyscy partnerzy się na niego zgodzili. To pierwszy milowy krok na drodze do jeszcze piękniejszego województwa śląskiego – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Program dla Śląska zakłada inwestycje sięgające 40 mld zł, wzmocnienie istniejących w regionie możliwości i wykorzystanie potencjałów rozwojowych. Ma przede wszystkim wspomagać proces restrukturyzacji przemysłu w regionie  i doprowadzić w perspektywie długoterminowej do zmiany jego profilu gospodarczego i stopniowego uzupełniania tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo. W ramach programu rząd stawia na: innowacyjność, przedsiębiorczość, kapitał ludzki, środowisko, energetyka, a także poprawa warunków rozwojowych miast.

Reklama

Wypracowanie takiego programu, składającego się z 70 wielkich projektów to był ogromny wysiłek, także finansowy.  W ciągu kilku lat na Górnym Śląsku, w Zagłębiu zostanie zainwestowanych 40 mld złotych – zaznaczył Mateusz Morawiecki. Powstanie Programu dla Śląska poprzedziły konsultacje rządu z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego.

W inauguracji programu brali udział m.in. wiceminister Grzegorz Tobiszowski (drugi od lewej) oraz związany z Tychami minister sportu i turystyki Witold Bańka (trzeci od lewej)

W obszarze wspierającym wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie zostanie przeznaczone 3,91 mld zł. Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu wesprą przedsięwzięcia warte 911 mln zł. Na poprawę jakości środowiska przyrodniczego zostanie przeznaczone 1,2 mld zł.

Na rozwój i modernizację infrastruktury transportowej zaplanowano 21,5 mld zł. W obszarze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w śląskiej energetyce zostanie przeznaczone 9,7 mld zł. Poprawa warunków rozwojowych miast województwa śląskiego uzyska finansowanie na poziomie 2,65 mld zł.

Reklama