Wnętrze pociągu / fot. Koleje Śląskie

Czy mogę zwrócić bilet na przejazd Kolejami Śląskimi, jeśli go nie wykorzystałem i odzyskać pieniądze? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć. Informacji zasięgnęliśmy u regionalnego przewoźnika. 

Czasami zdarzają się sytuacje, że zakupiliśmy bilet na podróż Kolejami Śląskimi, ale ostatecznie go nie wykorzystujemy, dlatego warto przypomnieć podróżnym zasady zwrotu takiego biletu, w celu odzyskania pieniędzy. Warunkiem zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd jest uzyskanie przez podróżnego odpowiedniego poświadczenia tego biletu.

W razie całkowitej rezygnacji z przejazdu należy zatem w terminie ważności biletu zgłosić się w punkcie odprawy na stacji wyjazdu lub w punkcie, w którym dokonano jego zakupu. Natomiast jeśli już rozpoczęliśmy podróż, ale nie zamierzamy jej kontynuować do celu, trzeba jeszcze w pociągu zgłosić się do personelu pokładowego, który na naszym bilecie zamieści odpowiednie poświadczenie. Zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet dokonuje punkt odprawy, na podstawie oryginału biletu przekazanego przez podróżnego. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet, odpowiednio poświadczony, dokonuje punkt odprawy prowadzący sprzedaż danego rodzaju biletów – w terminie do trzech miesięcy, licząc od pierwszego dnia ważności biletu.Za całkowicie niewykorzystany bilet zwraca się zapłaconą należność, po potrąceniu odstępnego, a za częściowo niewykorzystany – różnicę między zapłaconą należnością a należnością przypadającą za faktyczne świadczenie.

Reklama

Zwrot należności za bilet, do którego wystawiono fakturę VAT, może być dokonany w terminie do trzech miesięcy w dowolnym punkcie odprawy KŚ prowadzącym sprzedaż biletów danego rodzaju, licząc od pierwszego dnia ważności biletu, wyłącznie pod warunkiem przedłożenia go łącznie z fakturą VAT. W takim wypadku punkt odprawy wydaje fakturę korygującą. W innych przypadkach zwrotu należności można dochodzić w drodze reklamacji na zasadach określonych w § 22 RPO-KŚ.

Zwrotu należności za niewykorzystany bilet opłacony kartą płatniczą, dokonuje wyłącznie punkt odprawy wyposażony w urządzenie do odczytu kart płatniczych i tylko za pośrednictwem karty, którą dokonano zapłaty – pod warunkiem przedłożenia dowodu sprzedaży wydanego przy jego zakupie. Zwrot należności gotówką nie jest dozwolony.

Reklama