Panorama Tychów /fot. UM Tychy

Dzisiaj w Tychach zawyją syreny. Dzisiaj tj. we wtorek 23 listopada w godzinach od 9.00-13.00 przeprowadzony zostanie trening sprawności syren alarmowych. 

Chodzi o syreny, które są wykorzystywane w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Emitowany będzie dźwięk trwający 3 minuty. 

„W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. Procedurę alarmowania na terenie poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu uruchamiać będzie właściwe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu komunikatu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego” – poinformował Śląski Urząd Wojewódzki. 

Reklama