Pociąg Kolei Śląskich / fot. Koleje Śląskie

Jak wyglądają kontrole hamulców w pociągach Kolei Śląskich? Koleje tłumaczą procedury po oskarżeniach o m.in. niesprawne pojazdy. Zarzuty nazywają „wyciągniętymi z kosmosu” i szykują a cześciowo już podjęły korki prawne przeciwko osobom, które formułują tego typu oskarżenia w sieci. 

W każdym pojeździe eksploatowanym przez Koleje Śląskie, minimum co 24 godziny wykonywana jest szczegółowa próba hamulca, której zadaniem jest potwierdzenie prawidłowości działania hamulców w pojeździe. Pojazd, który nie przeszedłby próby szczegółowej, nie może być eksploatowany. W „ Instrukcji obsługi, utrzymania i eksploatacji hamulców w pojazdach kolejowych” (w ramach systemu bezpieczeństwa przewoźnika), opisano szczegółowo niezbędne czynności, jakie należy wykonać przy kontroli poprawności działania hamulców. 

„Co istotne, stwierdzenie nieprawidłowości w działaniu hamulca jest równoznaczne z wycofaniem pojazdu z dalszej eksploatacji na czas naprawy. Dodatkowo na stacjach zwrotnych w trakcie eksploatacji pojazdów wykonywana jest każdorazowo uproszczona próba hamulca. Wykonywanie tych prób każdorazowo ma za zadanie potwierdzenie prawidłowości działania hamulców w pojeździe i zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom” – informują Koleje Śląśkie. 

Reklama

W wykonywaniu szczegółowej próby hamulca bierze udział maszynista i rewident taboru lub kierownik pociągu. Maszyniście nie wolno uruchomić pociągu, jeśli nie dysponuje dokumentem potwierdzającym wykonanie z wynikiem pozytywnym próby hamulców.

Na przestrzeni ostatnich lat nie odnotowano w taborze Kolei Śląskich zgłoszeń dotyczących zupełnego braku zadziałania hamulca elektropneumatycznego i pneumatycznego” – podkreśla przewoźnik. 

Reklama