Pociąg / fot. Koleje Śląskie

Koleje Śląskie szukają wiceprezesa. Regionalny przewoźnik wszczął oficjalne postępowanie na stanowisko wiceprezesa ds. spraw technicznych. Zgłoszenia można składać do 15 czerwca. 

Kandydaci powinni mieć obywatelstwo polskie; ukończone studia wyższe, preferowane techniczne z zakresu transportu lub techniki taboru kolejowego; co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym pięcioletni na stanowisku kierowniczym; korzystanie z pełni praw publicznych;  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego. Kandydat powinien przedstawić zaświadczenie o niekaralności,  mile widziane doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej.

Osoby, które przejdą wstępną kwalifikację zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Reklama

Szczegóły odnośnie tego jakie dokumenty i gdzie trzeba złożyć znajdziecie tutaj: ogłoszenie_konkurs na wiceprezesa