Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego podczas gali Wprost / fot. Śląskie.pl

Wręczono Orły „Wprost”. Nagrodzono marszałka województwa śląskiego, tyszanina Jakub Chełstowskiego. Powodem są fundusze unijne, które były zagospodarowane w naszym regionie na przestrzeni ostatnich lat, program „Zielone Śląskie” oraz przyszła perspektywa finansowa Unii Europejskiej. 

Orły tygodnika „WPROST” to nagrody dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionów oraz przedstawicieli nauki, medycyny i działaczy społecznych wnoszących szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju.

Gala odbyła się tym razem w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, nagrodę z rąk ministra Grzegorza Pudy (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) odebrał marszałek Jakub Chełstowski. Nagrodę ministra wręczono za sprawne wydatkowanie środków z perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Mowa tu o blisko 3,5 mld euro.

Reklama

„W latach 2021-2027 województwo śląskie stanie przed kolejnym wyzwaniem, ponownie będzie dysponować największym programem regionalnym, a także największą pulą w skali całej UE z nowo powstałego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to 4,86 mld EUR. Środki te w dużej mierze będą przeznaczone na transformację klimatyczną”- motywowano nagrodę wręczoną marszałkowi.

Reklama