Jedna z walizek kupiona przez miasto / fot. UM Tychy

Miasto kupiło dwie walizki pełne atrap narkotyków, które zostały przekazane tyskim policjantom. Będą używane jako materiały edukacyjne w trakcie spotkań z rodzicami oraz pedagogami. Każda z walizek kosztowała około 2 tys. zł.

Jedna z walizek już została przekazana tyskim policjantom. Taka walizka zawiera przedmioty, które najczęściej wykorzystywane są do zażywania, przechowywania, dystrybucji i wykrywania narkotyków

-Sprzęt będzie wykorzystywany do szkoleń policjantów, a także do spotkań z rodzicami przy okazji wywiadówek, na które zapraszana jest często mł. asp. Agnieszka Semik. Dzięki nawiązanemu kontaktowi udało się połączyć wiedzę i doświadczenie Pani Agnieszki z działaniami Stowarzyszenia Trzeźwość Życia. Tak powstał pomysł na finansowane przez Urząd Miasta warsztaty, pt. „Życie jest tylko jedno – program edukacyjno-profilaktyczny z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych”. Druga z walizek będzie wykorzystywana właśnie podczas tych warsztatów – mówi Iwona Bińkowska z UM Tychy.

Reklama

Program zakłada równoległą realizację dwóch spójnych ze sobą tematycznie działań. Pierwsze z nich skierowane jest do uczniów tyskich placówek oświatowych i polega na realizacji autorskiego programu edukacyjno-profilaktycznego dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, która w okresie dojrzewania jest szczególnie narażona i podatna na wpływ grupy rówieśniczej.

Omawiane będzie także radzenie sobie ze stresem i trudnościami przy użyciu środków psychoaktywnych i alkoholu.  Prelekcje prowadzone będą przez terapeutów ds. uzależnień na terenie zainteresowanej placówki. Planowane są 43 edycje po 45 minut. Działaniem objętych zostanie około 800 uczniów tyskich szkół. Warsztaty prowadzane będą przez specjalistów, Pierwsze warsztaty odbyły się 10 października w Zespole Szkół nr 5.

Drugie działanie skierowanie jest do zainteresowanych pedagogów i psychologów z placówek oświatowych oraz placówek wsparcia dziennego.

– W tym celu Urząd Miasta wypożyczył Stowarzyszeniu drugą walizkę.  Zaplanowane są 3 edycje szkolenia, na którym poruszane będą psychologiczne mechanizmy uzależnień, rozpoznawanie i skutki zażywania substancji środków psychoaktywnych oraz możliwości wsparcia tyskich uczniów eksperymentujących ze środkami – dodaje Iwona Bińkowska.

Poza specjalistami z stowarzyszenia, w szkoleniu weźmie udział także przedstawiciel Policji, który zapozna uczestników szkolenia z kompetencjami oraz rolą Policji w sytuacji znalezienia środków psychoaktywnych na terenie szkoły lub świetlicy. Szkolenia odbywać się będą na terenie STŻ, każde po 8 – godzin szkoleniowych dla łącznej grupy 34 pedagogów i psychologów. Warsztaty odbędą się w dniach od 15 do 17 października br.

Projekt jest realizowany w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.