Mapka obszaru objętego konsultacjami

Miasto zapyta mieszkańców osiedla „C” co chcą, a czego u siebie nie chcą. Jeszcze w czerwcu ruszą badania ankietowe wśród mieszkańców tego osiedla, a także punkty konsultacyjne. To właśnie opinia mieszkańców ma dać wytyczne do sporządzenia miejscowego planu dla tego rejonu. W praktyce to oznacza tyle, że mieszkańcy będą się mogli wypowiedzieć na temat ewentualnej dalszej zabudowy osiedla.

„Nasze działania rozpoczniemy od diagnozy problemów na osiedlu, jego silnych stron oraz potrzeb mieszkańców. Zwrócimy się do mieszkańców za pośrednictwem ankiety – papierowej i internetowej, a także porozmawiamy w punktach konsultacyjnych, które pojawią się na Placu Czarnieckiego i Marii Curie-Skłodowskiej. Naszą wiedzę o osiedlu poszerzymy podczas spaceru badawczego prowadzonego przez panią Annę Syskę – Miejską Konserwator Zabytków w Tychach” – mówi Michał Lorbiecki z wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Tychy.

7 czerwca rozpoczną się badania ankietowe. Link do ankiety pojawi się tego dnia na www.razemtychy.pl . Ankietę papierową będzie można pobrać m.in. w Urzędzie Miasta Tychy i MZBM (ROM nr 3). Wypełnioną ankietę, będzie można zwrócić wypełnioną ankietę: fizycznie do skrytki MZBM Tychy – ROM III przy ul. Cyganerii 43 lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49. Elektronicznie (przesyłając skan lub zdjęcie) na adres mailowy: urbanistyka@umtychy.pl.

Reklama

24 czerwca w godz. 11.00 -17.00 (czwartek) na Placu Czarnieckiego będzie działał

punkt konsultacyjny. Taki sam punkt pojawi się 1 lipca o godz. 11.00-17.00 (czwartek) na Placu Marii Curie-Skłodowskiej. W lipcu zaplanowano spacer badawczy.

„Chcemy jeszcze bardziej niż to wynika z regulaminu zaangażować mieszkańców w proces kształtowania przestrzeni i ich najbliższego otoczenia. Zachęcić do dyskusji nie tylko między urzędnikami, a mieszkańcami, ale także, by mieszkańcy tej części miasta wspólnie mogli wypracować najlepsze dla nich rozwiązania. Zachęcam mieszkańców os. C do udziału w konsultacjach” – mówi Igor Śmietański, wiceprezydent Tychów ds. gospodarki przestrzennej.

Urzędnicy w sierpniu przeanalizują zebrane dane, by we wrześniu podsumować wypracowane rozwiązania i pomysły podczas punktów konsultacyjnych i warsztatów online.

Konsultacje zakończy raport zawierający wytyczne do planu miejscowego.

Reklama