Urząd Pracy w Tychach / fot. UM Tychy

Miliony złotych na aktywizację bezrobotnych w Tychach. O ile pieniędzy i na co konkretnie można się ubiegać? Wsparcie przeznaczone jest bezpośrednio dla osób poszukujących pracy jak i dla pracodawców.

Ci drudzy, czyli pracodawcy mogą się ubiegać o organizację staży, prac interwencyjnych, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego czy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Osoby bezrobotne mogą z kolei ubiegać się o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, sfinansowanie szkoleń, studiów podyplomowych, przyznanie bonu na zasiedlenie czy bonu zatrudnieniowego.

„Zachęcamy pracodawców i osoby bezrobotne do zapoznania się z ofertą. Można otrzymać np. 25 tys. złotych na doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego czy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę do tej pory bezrobotną” – mówi Dorota Otok, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

Reklama

Nabór wniosków dotyczących programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych rozpoczął się 1 lutego br. Powiatowy Urząd Pracy w Tychach dysponuje na ten cel środkami w wysokości 8 556 893,16 zł.

„Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na daną formę pomocy” – dodaje dyrektor Otok.

Do 15 kwietnia 2022 roku PUP Tychy przyjmuje również wnioski o pomoc w ramach branżowej Tarczy Antykryzysowej. O jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tys. zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy trzech branż oznaczonych kodami PKD 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z jako rodzaj przeważającej działalności.

Z kolei wnioski o przyznanie środków na kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przyjmowane  od 24 lutego do 8 marca 2022 roku. Na ten cel PUP Tychy przeznacza łączną kwotę 1 228 500,00 zł.

Reklama