fot. Tychy24.net

Nawet do 54 tys. zł na otwarcie firmy dadzą w Tychach. W mieście ruszył projekt, skierowany do osób poszkodowanych przez pandemię, które straciły pracę lub są zagrożone jej utratą z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – opiewa w sumie na około 1,8 mln zł. Wartość wsparcia unijnego to prawie 1,5 mln zł.

W ramach projektu pn. „Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy” udzielane jest zarówno wsparcie szkoleniowe jak i finansowe (do 54 tys. zł na osobę) na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Projekt obejmuje osoby z terenu subregionu centralnego woj. śląskiego. Chodzi m.in. o Tychy.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 24 marca i potrwa do 9 kwietnia br.

Reklama

W ramach projektu wsparcie uzyska 30 osób z terenu subregionu centralnego województwa śląskiego w wieku od 18 roku życia:

  • –  90% grupy docelowej to osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu), ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z tego terenu z nimi powiązanych (kooperujących),
  • – 10% to osoby odchodzące z rolnictwa.

Wsparcie obejmuje:

– dla 6 osób przewidziano szkolenia zawodowe lub przygotowujące do egzaminów certyfikowanych wraz z pokryciem kosztu egzaminu zewnętrznego

– dla 24 osób bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości: 23.050 zł – dotacja inwestycyjna oraz 12 transz po 2 600 zł brutto na opłacenie bieżących kosztów działalności w pierwszym roku funkcjonowania firmy.

Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Projekt realizuje Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach. To tam należy zgłaszać chęć wzięcia udziału w projekcie. Rekrutacja trwa do 9 kwietnia.

Biuro Beneficjenta / Organizatora Projektu:
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
43-100 Tychy, Grota Roweckiego 42 / 331,
tel. 32 327 72 77, 32 327 73 77
kom. 796 596 106
e-mail: dotacje (at) izba.tychy.pl

Reklama