Woda / fot. GPW

Jak bardzo Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. skrupulatnie sprawdza niemalże każdą kropę dostarczanej wody? Sprawdziliśmy i poprosiliśmy o rozwinięcie tej kwestii. 

Jak działa kontrola jakości wody dostarczanej odbiorcom?

„GPW S.A. posiada bardzo rozbudowany system kontroli jakości wody. System ten opiera się na laboratoryjnych badaniach parametrów fizyczno-chemicznych, mikrobiologicznych, sensorycznych i hydrobiologicznych wody, która jest pobierana ze środowiska w celu poddania jej procesom uzdatniania w stacjach wodociągowych, jak również wody, która jest uzdatniana w kolejnych etapach procesów technologicznych oraz pobierana w punkcie wtłaczania wody już uzdatnionej ze stacji wodociągowych do rurociągów, a także – dla pewności – w reprezentatywnych punktach regionalnego systemu zaopatrzenia w wodę oraz punktach sprzedaży wody do odbiorców hurtowych” – wyjaśnia Maciej Zaremba z GPW. 

Reklama

Niezależnie od systemu badań laboratoryjnych jakości wody, w kluczowych miejscach na stacjach wodociągowych, sieciowych zbiornikach wyrównawczych i rurociągach magistralnych zainstalowane są urządzenia mierzące ważne parametry jakościowe wody w trybie ciągłym.

„Wyniki pomiarów są bez przerwy wysyłane do dyżurnych dyspozytorów GPW S.A., którzy dzięki temu mają możliwość szybkiej reakcji na jakiekolwiek odchylenia. Oczywiście system monitoringu online jest cały czas doskonalony i rozbudowywany, gdyż spełnia on rolę systemu wczesnego ostrzegania przed ewentualnymi niepożądanymi cechami wody pitnej” – tłumaczy Zaremba.

Stałą i planową kontrolę jakości prowadzą aż trzy laboratoria Wydziału Badania Wody GPW S.A. Cała praca laboratoriów jest realizowana zgodnie z wdrożonym i regularnie audytowanym systemem zarządzania, który jest potwierdzony Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego. 

Na podstawie decyzji administracyjnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, Wydział Badania Wody GPW S.A. został zatwierdzony do wykonywania badań parametrów normowanych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w przedmiotowym zakresie. Wydział Badania Wody GPW posiada także certyfikacje na badania laboratoryjne wody i ścieków według normy PN-EN ISO 9001:2015.

„W związku z tak wieloma zadaniami Wydziału Badania Wody, bardzo ważne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez personel laboratoryjny oraz dostosowanie metod badań do standardów zgodnych z najnowszym stanem specjalistycznej wiedzy branżowej. Oczywiście równie istotne są odpowiednie, podlegające stałej kontroli, warunki środowiskowe pomieszczeń, w których GPW S.A. prowadzi badania. Dopiero po spełnieniu licznych „wyśrubowanych” norm, regulacji i procedur można mieć pewność, że wyniki są rzetelne i pozwalają w pełni ocenić jakość wody” – wyjaśnia Maciej Zaremba. 

Potrzebny jest odpowiedni sprzęt 

Laboratoria GPW S.A. dysponują nowoczesną aparaturą badawczą pozwalającą na prowadzenie badań m.in. technikami spektrometrii absorpcyjnej, analizy przepływowej, filtracji membranowej, mikroskopii optycznej czy znanej na całym świecie metody o nazwie Colilert-18®, która pozwala na precyzyjne i szybkie wykrywanie owianych złą sławą bakterii z grupy coli (oraz Escherichia coli). Nota bene, szybkość w otrzymaniu weryfikowalnych wyników badań analizowanych próbek jest jednym z priorytetów w stałej optymalizacji funkcjonowania Wydziału Badania Wody GPW S.A.

„Ponadto, laboratoria GPW S.A. cały czas stosują szczepy kontrolne i certyfikowane materiały do porównań otrzymywanych wyników, tak, aby zawsze mieć pewność, że rezultaty są miarodajne i w 100% zgodne z zasadami sztuki” – tłumaczy Zaremba. 

Próbki wody są pobierane w ok. 400 reprezentatywnych kluczowych punktach, począwszy od zlewni wód ujmowanych do miejsc uzdatniania, poprzez ujęcia wód surowych i wodę w procesie technologicznym na stacjach wodociągowych, aż po wodę dostarczaną do odbiorców. Rocznie badanych jest ok. 14 000 próbek wody, co przekłada się na ok. aż 160 000 parametrów wskaźnikowych jakości wody.

Reklama