Wypadek na ul. Oświęcimskiej / fot. Policja / 112Tychy

Od 2 lat w Tychach nie było śmiertelnego wypadku z udziałem pieszych. Rośnie liczba samochodów i wypadków, maleje kolizji wynika z danych przedstawionych przez urzędników. Jak wyglądają liczby?

W 2014 roku w Tychach było około 63 tys. samochodów. Obecnie jest to grubo ponad 100 tys. 

W 2022 roku doszło do 1323 zdarzeń drogowych, w tym, do 1284 kolizji i 39 wypadków, w których śmierć poniosła  1 osoba. W porównaniu z 2021 rokiem liczba kolizji zmniejszyła się o ponad 200, natomiast wzrosła liczba wypadków.

Reklama

Pieszy, to najmniej chroniony uczestnik ruchu. W ramach prowadzonych działań, na wybranych przejściach w Tychach np. budowane są azyle, które skracają pieszym drogę przejścia przez jezdnię. W naszym mieście, takie rozwiązania funkcjonują już w 77 miejscach. W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych, w mieście m.in. działa też 14 tzw. aktywnych przejść, które dzięki odpowiedniemu oznakowaniu i sygnalizacji, dodatkowo mobilizują kierowców do zachowania szczególnej ostrożności przed „pasami”.

„Od lat nasze działania koncentrujemy głównie na pieszych. To oczywiste, że nieustannie rosnąca liczba samochodów może generować większą liczbę zdarzeń również z udziałem tych najmniej chronionych uczestników ruchu. Warto podkreślić, że dzięki podejmowanym działaniom, udało nam się wyeliminować punkty „najbardziej zapalne”, tzn. nie ma w mieście już miejsc szczególnie niebezpiecznych –  wskazują na to statystyki zdarzeń właśnie z udziałem pieszych” – mówi Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

W 2022 roku doszło do 17 wypadków z udziałem pieszych, to w prawdzie, o siedem więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym,

Rowery i hulajnogi elektryczne 

Oprócz rowerów, coraz bardziej popularne w przestrzeni miasta stają się hulajnogi elektryczne i inne elektryczne urządzenia transportu osobistego (UTO). Użytkownicy tych pojazdów poruszają się przede wszystkim po ścieżkach rowerowych i chodnikach, w związku z tym rośnie liczba sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. W maju 2021 roku Ministerstwo Infrastruktury postanowiło zareagować na ten fakt i uregulować stan prawny tych urządzeń – weszły w życie nowe przepisy określający ich status prawny.
Dzięki temu rowerzyści, użytkownicy hulajnóg czy UTO mają wyraźnie określone z jakich dróg mogą w danych okolicznościach korzystać i z jaką dopuszczalną prędkością mogą się poruszać. 

„W 2022 roku na terenie miasta odnotowano 73 zdarzenia drogowe, w których uczestniczyły osoby poruszające się rowerem lub hulajnogą elektryczną. Na liczbę tych zdarzeń złożyło się 15 wypadków (10 z udziałem rowerzystów, 5 z udziałem hulajnóg) oraz 58 kolizji. Nie odnotowano w tym przypadku ofiar śmiertelnych. Najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem obu środków transportu było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierujących pojazdami silnikowymi” – wymienia Piotr Tarach, kierownik działu inżynierii ruchu w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach.

Reklama