Rejon al. Jana Pawła II / fot. Tychy24.net

SM „OSKARD” wnioskuje do miasta o stworzenie dodatkowego parkingu przy al. Jana Pawła II. Chodzi o działkę przy pasażu handlowym „Jerzy”. Spółdzielnia mówi o potrzebie spełnienia potrzeb mieszkańców osiedli N i O, którzy borykają się obecnie z problemami braku miejsc parkingowych, a gdy powstanie tzw. centrum miasta wzdłuż al. Jana Pawła II, tych miejsc będzie jeszcze mniej. Przypomnijmy, w planach jest budowa 3-3,5 tys. mieszkań. 

„W omawianym obszarze występuje ogromny deficyt miejsc postojowych ze względu na dominującą wysoką zabudowę pochodzącą z lat 70. Budowa nowych miejsc parkingowych poprawi bezpieczeństwo, a także komfort mieszkańców” – przekonuje w swojej interpelacji do władz miasta, Barbara Konieczna, przewodnicząca Rady Miasta Tychy. To właśnie konieczna wsparła inicjatywę Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”. 

„OSKARD” chce otworzenia nowych miejsc parkingowych na działce należącej do miasta o numerze 2324/83. Tuż przy pasażu Jerzy, który znajduje się nieopodal dawnego budynku Telekomunikacji Polskiej. Ten niebawem stanie się mieszkaniami TTBS-owskimi. 

Reklama

Obawy przed budową centrum

Proponowany parking ma powstać na al. Jana Pawła II na działce 2324/83 / fot. geoportal360.pl

„OSKARD” podobnie jak mieszkańcy osiedla N i O ma obawy, co do budowy nowego centrum. Głównie chodzi o brak miejsc parkingowych. 

„Niepokoi nas jednak fakt, że przy planowanej nowej zabudowie przewiduje się w ocenie Spółdzielni bardzo małą liczbę miejsc parkingowych (zgodnie z przyjętym planem 1 miejsce parkingowe dla samochodów na dwa mieszkania). Przy tak ograniczonej ilości miejsc parkingowych określonych w planie, mieszkańcy nowopowstałych budynków będą korzystali z miejsc parkingowych już istniejących, w tym tych zlokalizowanych na terenach Spółdzielni. Już dzisiaj dla mieszkańców pobliskich budynków przy ul. Z. Nałkowskiej i E. Orzeszkowej brakuje miejsc parkingowych. Należy pamiętać, że na terenie osiedli N i O kłopoty z parkowaniem samochodów są duże przede wszystkim ze względu na to, że dominuje tu wysoka zabudowa, a ponadto osiedla te zostały zaprojektowane i wybudowane w latach 70 tych, kiedy zapotrzebowanie na miejsca parkingowe było nieporównywalnie mniejsze. W związku z powyższym, widząc potrzebę tworzenia nowych miejsc parkingowych, przy jednoczesnym braku miejsc na terenach należących do Spółdzielni, zwracamy się z prośbą o jak najszybsze przyjęcie w planach realizacji parkingu ogólnodostępnego dla samochodów” – czytamy w piśmie skierowanym do miasta ze strony władz SM „OSKARD”. 

Spółdzielnia przedstawiła też petycję podpisaną przez mieszkańców pobliskich bloków. Odpowiedzi ze strony miasta jeszcze nie ma, gdy się pojawi, to o niej poinformujemy. 

Reklama