Spada liczba mieszkańców Tychów, ale w Katowicach czy Sosnowcu jest znacznie gorzej pod tym względem. Jak wyglądają liczby? Sprawdziliśmy i Tychy na tle innych miast wypadają dobrze, ale jesteśmy mimo to na minusie.

Na koniec 2018r. liczba mieszkańców wynosiła ok 127831 osób (61550 mężczyzn 66281 kobiet). Średnia wieku przeciętnego mieszkańca wynosiła 42 lata. W 2017 roku było to 128211 osób. To spadek o 0,3 procent.

Sytuacja demograficzna w Tychach jest znacznie lepsza niż np. w Sosnowcu z ponad 209 tys. do 202 tys. (spadek o 3,4 procent) czy Katowicach z 301 tys. do 294 tys. (spadek o 2,4 procent).

Reklama

W przypadku Tychów największy wpływ na spadek liczby ludności mają migracje – w latach 2014–2018 z miasta wymeldowało się 8,7 tys. osób, a zameldowało 7,1 tys.

W latach 2014 – 2018 urodziło się więcej osób niż zmarło. W okresie tym odnotowano 5020 urodzeń i 4889 zgonów. Przyrost naturalny był więc dodatni.

– Należy jednak zauważyć że trend ten odwrócił się w 2018 r. gdy zmarło 1292 osoby a urodziło się jedynie 1137 osób. Średni wiek mieszkańca Tychów w 2018r. wyniósł 42 lata. W całym kraju zauważalny jest proces starzenia się społeczeństwa. Wzrasta przez to tzw. obciążenie demograficzne, czyli liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. wskaźnik ten w Tychach wynosił 68 osób – czytamy w raporcie przygotowanym przez tyskich urzędników.

Reklama