Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną / fot. STNMO

Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną prezentuje swój program i kandydatów do Rady Miasta Tychy. O funkcję Prezydenta Miasta Tychy ubiega się radny, Dariusz Wencepel. 

„Komitet Wyborczy Tychy – Naszą Małą Ojczyzną stworzył bardzo dobry program oparty na dotychczasowej pracy dla miasta i wiedzy o tym co jeszcze trzeba zrobić. Komitet TNMO wystawia 35 kandydatów do Rady Miasta Tychy oraz kandydata na Urząd Prezydenta. Nasi kandydaci znają potrzeby lokalnych społeczności z których się wywodzą i chcą dla nich pracować w nadchodzącej kadencji. Tychy są miastem, które zawdzięcza swoją pozycję mieszkańcom i przedsiębiorcom, którzy w codziennej pracy mają ogromny wkład w rozwój naszego miasta” – mówił Dariusz Wencepel.

Reklama

Główne punkty programu STNMO:

1. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA TYSZAN

– NIE DLA SPALARNI ODPADÓW W WILKOWYJACH

2. BUDOWA BASENU ODKRYTEGO

3. PARKING WIELOPOZIOMOWY NA PAPROCANACH

4. OPIEKA URAZOWA DLA DZIECI W SZPITALU MEGREZ

5. ROZWÓJ BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO NA WYNAJEM

6. KARTA MIESZKAŃCA

7. USPRAWNIENIE DZIAŁANIA KOMUNIKACJI Z SEGREGACJĄ RUCHU

TRANZYTOWEGO – AUDYT DZIAŁANIA SYSTEMU ITS

8. BUDOWA NOWEGO CENTRUM MIASTA

9. NOWY ŻŁOBEK MIEJSKI

10. TYSKIE SPOTKANIA SENIORALNE

11. WALORYZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

12. DIALOG SPOŁECZNY – RADY OSIEDLA

13. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ

14. ZWIĘKSZENIE NAKŁADÓW NA MODERNIZACJE I BUDOWĘ CHODNIKÓW

15. MIASTO PRZYJAZNE PRZEDSIĘBIORCOM

Reklama