W Tychach trwają prace nad budżetem na 2018 rok – ten będzie rekordowy. Miasto planuje wydatki na poziomie ponad 918 mln zł, dochody to ponad 813 mln zł. 105 mln zł ma stanowić deficyt – ten pokryje głównie pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (70 mln zł) i nadwyżka pieniędzy na rachunku miasta (32 mln zł). Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2018 roku wyniesie ponad 195 mln zł. Jakie inwestycje planuje miasto?

2018 rok to rok wyborczy i zdaje się w Tychach będzie się działo, bo miasto planuje wydatki zbliżające się do kwoty miliarda złotych. Same wydatki majątkowe (inwestycje) planuje się na poziomie 255 mln zł, co stanowi 28 procent wydatków z budżetu miasta.

29 mln zł planuje się wydać na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji. Najwięcej pieniędzy pójdzie na oświatę i wychowanie – tj. ponad 221 mln zł.

Reklama

„Koszty osobowe w oświacie (wynagrodzenia pracowników wraz z „13- tką” i pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wyniosą w 2018r. 158.354 tys. zł i w strukturze wydatków oświatowych stanowią 71,6%.”

130 mln zł zostanie wydane na zadania z zakresu rodziny oraz pomocy i polityki społecznej. Duże pieniądze wyda również miasto na organizację komunikacji miejskiej ponad 91 mln zł. Z czego 63 mln zł na autobusy (PKM Tychy) oraz ponad 10 mln na trolejbusowy (TLT Tychy).

„Środki przeznaczone na zakup usług przewozowych obejmują miasto Tychy oraz 16 gmin będących w porozumieniu dotyczącym organizacji komunikacji miejskiej. Z tego tytułu miasto otrzyma w 2018r. środki od tych gmin w wysokości 21.086 tys. zł.”

49,6 mln zł zostanie przekazane na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej. W tym ponad 15 mln na utrzymanie obiektów sportowych zarządzanych przez MOSIR Tychy, 3 mln zł miasto planuje wydać na utrzymanie Stadionu Miejskiego oraz 3,3 mln zł na mający się otworzyć dopiero Park Wodny.

Inwestycje za ponad 255 mln zł

W 2018 roku miasto Tychy chce wydać ponad 255 mln zł na inwestycje. W tym ponad 95 mln zł na inwestycje drogowe wraz z oświetleniem. Poniżej lista najciekawszychi inwestycji planowanych przez miasto.

– Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej” 44.998 tys. zł, (realizacja w latach 2017-2019, łączny koszt zadania wynosi 107,4 mln zł)

– „Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów” 12.000 tys. zł, (realizacja w latach 2017-2019, łączny koszt zadania wynosi 20,7 mln zł)

– „Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej” 9.700 tys. zł, (realizacja w latach 2017-2018, łączny koszt zadania wynosi 10,1 mln zł)

– „Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki” 3.000 tys. zł, (realizacja w latach 2018-2019, łączny koszt zadania wynosi 9,8 mln zł)

– „Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej” 2.600 tys. zł,

– „Rozbudowa ul. Łącznej” 2.500 tys. zł, – „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem” 2.021 tys. zł, (realizacja w latach 2018-2020, łączny koszt zadania wynosi 90,8 mln zł)

– „Rozbudowa ul. św. Józefa” 1.800 tys. zł,

– „Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)” 1.500 tys. zł,

– „Przebudowa ul. Gen. De Gulle’a” 1.295 tys. zł,

– „Przebudowa ul. Przemysłowej” 1.100 tys. zł, (realizacja w latach 2018-2019, łączny koszt zadania wynosi 2,3 mln zł)

– „Przebudowa ul. Wędkarskiej” 1.085 tys. zł,

„Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza – II etap” 1.000 tys. zł,

– „Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych 800 tys. zł, i chodnika” (realizacja w latach 2017-2018, łączny koszt zadania wynosi 1,1 mln zł)

– „Rozbudowa ul. Jurajskiej” 800 tys. zł,

– „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy” 770 tys. zł, – „Budowa ul. Mahoniowej” 700 tys. zł,

– „Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka” 700 tys. zł, (realizacja w latach 2017-2019, łączny koszt zadania wynosi 2,5 mln zł)

– „Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy” 620 tys. zł

Reklama