Marszałek Jakub Chełstowski podczas briefingu prasowego / fot. Slaskie.pl

Tyskie doświadczenia podpowiedzą jak poprawić uchwałę antysmogową. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego chce poprawić przyjęty kilka lat temu dokument. Rozpoczął się proces jego ewaluacji, pomogą w tym miasta w regionie – w tym Tychy. Uchwała wprowadziła ograniczenia w zakresie spalania paliw oraz nakłada obowiązek wymiany pieców na bardziej ekologiczne. Teraz dotychczasowe doświadczenia miast, mają pomóc zmienić uchwałę.

Do wszystkich gmin województwa śląskiego wysłana zostanie ankieta badająca potrzeby samorządów w zakresie prowadzonych przez nich działań ograniczających emisję płynów i gazów do powietrza.

„Analiza tych potrzeb i dotychczasowych doświadczeń gmin może doprowadzić do wprowadzenia zmian w uchwale, co ułatwi samorządowcom walkę ze smogiem. Istotne jest też zapewnienie funduszy niezbędnych do realizacji tych działań, przede wszystkim w ramach tworzonego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027” – informuje Sławomir Gruszka, z Urzędu Marszałkowskiego.

Reklama

Wyniki ankiety pozwolą władzom województwa tak rozdysponować środki finansowe, aby nie zabrakło funduszy na proces poprawy jakości powietrza.

Dużo do zrobienia

W naszym regionie produkuje się 1/5 krajowej emisji zanieczyszczeń – mamy wysoki poziom urbanizacji i uprzemysłowienia. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami przez urzędników marszałka, w  zakresie poprawy jakości powietrza w naszym regionie, działania naprawcze w głównej mierze powinny skupiać się na redukcji emisji z sektora komunalno-bytowego.

33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje się w Polsce, z czego aż 10 leży na terenie województwa śląskiego. Jednak żeby znacząco poprawić jakość powietrza w regionie, trzeba jeszcze sporo zrobić.

„Konsekwentnie od kilku lat realizowane są przedsięwzięcia, których efekty przyczyniają się między innymi do poprawy jego jakości. W czerwcu Sejmik przyjął Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego, a we wrześniu zaktualizowano strategię rozwoju regionu do 2030 r. pod nazwą „Zielone Śląskie”. Oba dokumenty, wraz z realizowaną z powodzeniem od 3 lat uchwałą antysmogową wpisują się w cele transformacji energetycznej regionu, która trwa nieprzerwanie w różnej formule już od 30 lat” – mówi marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie briefingu prasowego, wspominano także o innych działaniach związanych z ochroną powietrza, czy działaniach edukacyjnych skierowanych do najmłodszych mieszkańców, w tym przekazanie przedszkolom z regionu 500 oczyszczaczy powietrza ( w tym roku do przedszkoli trafi kolejnych 1000 oczyszczaczy powietrza). Takie oczyszczacze otrzymały również tyskie przedszkola.

Ankiety do 30 października samorządy powinny wysłać nad adres powietrze@slaskie.pl.

Tyskie przedszkola dostaną oczyszczacze powietrza

Reklama