Urząd Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

Tyszanie zdecydują jak wydać 5 mln zł. Pomysły będzie można zgłaszać przez 3 tygodnie. 1 marca rusza w Tychach nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego. 

Zgłaszane projekty są różne – doposażenie bibliotek, budowy wiat śmietnikowych, miejsc parkingowych, boisk, oświetlenia, doposażenie placów zabaw, remonty chodników, nasadzenia zieleni czy montaż małej architektury. Pojawiają się też organizacje festynów czy innych imprez na terenie miasta. 

Projekty, które zostaną zrealizowane w tym roku to m.in.:

Reklama
 • Możesz kogoś uratować – montaż defibrylatorów AED w Tychach
 • Urokliwy Zakątek Wypoczynku i Rekreacji przy I LO przy ul. Korczaka 6
 • Sensoryczny zakątek przy SP nr 17 przy ul. Begonii 5
 • Akcja kastracja i sterylizacja dla psów i kotów
 • Nauka jazdy na łyżwach i rolkach z elementami hokeja
 • Montaż czujników jakości powietrza (różne lokalizacje)
 • Plac do gry w bule przy ul. Żwakowskiej
 • Tablica historyczna na Rynku
 • Łąka kwiatowa na os. C
 • Montaż luster drogowych przy al. Niepodległości
 • Mini ogród deszczowy przy ul. Darwina.

W sumie we wszystkich edycjach złożono 1 517 wniosków, z czego 1 040 trafiło do głosowania. Do tej pory mieszkańcy wybrali do realizacji 522 projekty.

Zmiany zasad

Budżet Obywatelski w Tychach co roku zmienia się dostosowuje do potrzeb mieszkańców.

„Wprowadzony został podział osiedlowy, dzięki czemu każda z tyskich dzielnic i osiedli ma swoją pulę środków do rozdysponowania. Jest także pula ogólnomiejska, do której trafiają projekty dotyczące tyskich parków czy placówek oświatowych. Ostatnią zmianą, wprowadzoną na wniosek mieszkańców jest to, że podczas głosowania każdy mieszkaniec będzie mógł oddać 4 głosy: 2 na projekty rejonowe oraz 2 na projekty dotyczące całego miasta” – mówi Iwona Bińkowska, naczelnik wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta Tychy.

W rozpoczynającej się kolejnej edycji budżetu wnioski będą zbierane do 21 marca 2022 roku.

Dla mieszkańców, którzy nie potrzebują dodatkowych konsultacji, w Głównym Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Budynku Centrum Balbina przy ul. Barona 30 w pokoju 209 będzie wystawiona urna, do której będzie można wrzucić wypełnione formularze zgłoszeniowe projektów do BO.

Wypełnione wnioski można również przesłać pocztą (w terminie do 21 marca) liczy się data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Tychy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30 pokój 209 lub drogą elektroniczną na adres kontakt@razemtychy.pl (oryginał wraz z załącznikami należy donieść w ciągu 7 dni do Głównego Punktu Konsultacyjnego).

Wnioski i dodatkowe informacje dostępne są na stronie razemtychy.pl.