W nocy w Tychach alkoholu nie kupisz w sklepie. Tyscy radni ograniczyli sprzedaż alkoholu w nocy, ale za to zwiększyli liczbę punktów, gdzie ten alkohol może być kupowany. Zmienili też godziny zakazu nocnej sprzedaży, nie będzie to od 22.00-6.00 tylko od 24.00-6.00. Poprawkę przegłosowano w trakcie trwającej właśnie sesji Rady Miasta Tychy.

Wprowadzenie możliwości ograniczenia sprzedaży alkoholu daje nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Radni mają taką możliwość, ale nie muszą z niej korzystać.

W Tychach postanowili zrobić użytek z zapisów ustawy, ale to rodziło same problemy. Bo trudno ograniczać godziny sprzedaży alkoholu w miejscach, gdzie nie można go od razu spożyć (sklepy monopolowe, stacje benzynowe etc.) jednocześnie zwiększając limit licencji na sprzedaż – taka dyskusja odbyła się na poprzedzającej sesję dzisiejszej Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia.

Reklama

– Dla mnie po prostu od 22.00 do 6.00 to jest normalny okres, w którym ludzie powinni być w domu, spać, a nie latać za gorzałą – mówiła radna Urszula Paździorek-Pawlik z Inicjatywy Tyskiej w trakcie posiedzenia komisji. Radna przez lata jest konsekwentna w tym co mówi i postuluje ograniczenie ilości miejsc sprzedaży alkoholu. Ilość punktów dostępu, ma bezpośrednie przełożenie na spożycie alkoholu.

Ostatecznie jednak po rozmowach i ustaleniach między klubami zmieniono godziny na od 24.00 do 6.00. Na sesji przegłosowano większością 20 głosów. Troje radnych było przeciwko (Maciej Gramatyka, Wojciech Czarnota, Ewa Węglarz), dwóch też się wstrzymało (Dariusz Wencepel, Kazimierz Chełmiński).

Uchwała z 21 czerwca br. określa także maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (zgodnie z przyjętą uchwałą wynosi ona 250 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo, 212 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 206 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Jeśli chodzi limity dotyczące spożycia alkoholu w miejscu sprzedaży alkoholu to przedstawiają się one następująco: 149 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo, 97 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz 103 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

Co ciekawe, w trakcie posiedzenia komisji, pojawiła się informacja, że to nie sklepy są głównym problemem w Tychach, skargi spływają w zdecydowanej większości na obiekty gastronomiczne, których zakaz nocnej sprzedaży nie obejmuje.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Reklama