Urząd Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

W Tychach działa nieodpłatna pomoc prawna. Ilu mieszkańców z niej skorzystało? Jak się okazuje w 2018 roku był popyt na bezpłatną pomoc w zakresie prawa na terenie miasta, wiemy też ile kosztowała. Pieniądze na jej funkcjonowanie pochodzą z budżetu centralnego, a nie bezpośrednio z budżetu miasta Tychy.

O efekty funkcjonowania bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Tychów w 2018 roku zapytali miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Z odpowiedzi udzielonej przez magistrat wynika, że w 2018 roku udzielono 1611 porad prawnych. Były to porady z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, alimentacyjnego, rzeczowego, spadkowego. Ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, karnego, podatkowego oraz w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

– Obecnie pomoc prawna świadczona jest w 5 punktach na terenie miasta w tym: jeden punkt obsługiwany jest przez 5 radców prawnych, drugi punkt przez 5 adwokatów natomiast trzy punkty obsługiwane są przez organizacje pozarządowe – poinformował tyski magistrat.

Pieniądze na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej pochodzą z budżetu państwa i na rok 2019 to kwota 330 tys. zł.

Reklama

Osobą uprawnioną do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa jest mieszkaniec, który nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Taka osoba przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie zapłacić za takową pomoc.

Reklama