Od lewej marszałek Jakub Chełstowski i prezydent Andrzej Dziuba / fot. Śląskie.pl

W Tychach rusza warta przeszło 23 mln zł inwestycja w Odnawialne Źródła Energii. Miasto wybrało operatora projektu: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. Uruchomiono także Punkt Obsługi Grantobiorców.

Na wart przeszło 23 mln zł projekt, ponad 20 mln zł to wsparcie z Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO).

„To szansa na skuteczną walkę z niską emisją. Ta walka potrwa dekady, ale warto ją podjąć w trosce o zdrowie i życie mieszkańców oraz przyszłość regionu” – przekonywał marszałek Jakub Chełstowski, tyszanin i były wieloletni miejski radny.

Reklama

W ramach Projektu planowany jest zakup i montaż 960 sztuk instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w tym  :

  • 647 szt. instalacji fotowoltaicznych,
  • 97 szt. instalacji solarnych,
  • 199 szt. powietrznych pomp ciepła do centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej,
  • 17 szt. kotłów na biomasę.

Operatorem projektu została firma Usługi i Doradztwo sp. z o. z Krakowa.

„Zadaniem operatora będzie koordynacja, nadzór i kontrola prawidłowej realizacji projektu w imieniu Gminy Miasta Tychy, na podstawie podpisanej umowy oraz udzielonego pełnomocnictwa. W tym również współpraca z mieszkańcami miasta oraz wykonawcami biorącymi udział w projekcie” – mówi Anna Warzecha, naczelnik wydziały Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w UM Tychy.

Uczestnicy projektu mogą kontaktować się z operatorem osobiście w Punkcie Obsługi Grantobiorców (ul. Barona 30, pok. 325) czynnym  dwa razy w tygodniu, we wtorki  od 11:00 do 17:00 i czwartki od 8:00 do 15:00, telefonicznie: tel. 32 495 70 03, tel. +48 511 681 527, tel. +48 511 681 357 i mailowo, pod adresem: ozetychy@gmail.com.

1 października br. operator projektu rozpoczyna weryfikację wniosków złożonych w roku 2018.  Weryfikacja odbywać się będzie telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzona zostanie również w miejscu realizacji inwestycji.  Operator Projektu legitymować się będzie numerem pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Tychy do prowadzenia tych czynności.

Przedmiotem weryfikacji będzie aktualność złożonych deklaracji uczestnictwa w projekcie. Po jej zakończeniu powstanie aktualna lista Grantobiorców oraz zorganizowany zostanie ewentualnie nabór uzupełniający.

„Termin naboru uzupełniającego, warunki jego przeprowadzenia oraz wymagane dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy” – dodaje naczelnik Warzecha.

Reklama