Pociąg Kolei Śląskich / fot. Tychy24.net

Z dziećmi pojedziemy taniej Kolejami Śląskimi. Oferta specjalna „Rodzina” z 30% ulgą, przekazał regionalny przewoźnik. Oferta obejmuje rodziny podróżujące z dziećmi do 17 roku życie. 

Z oferty może skorzystać od 2 do 6 osób, w tym maksymalnie dwie osoby dorosłe i minimum jedno dziecko. Dzieci mogą skorzystać z indywidualnych uprawnień do ulgi ustawowej.

 Oferta ma zastosowanie przy przejazdach w pociągach uruchamianych przez Koleje
Śląskie przewidzianych w rozkładzie jazdy, z wyłączeniem pociągów o charakterze
komercyjnym. Bilety można nabyć:

Reklama

1) w punktach odprawy, w biletomatach, w internetowych i/lub mobilnych kanałach
sprzedaży – najwcześniej na 30 dni przed dniem wyjazdu,
2) w pociągu u personelu pokładowego oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej
SkyCash na warunkach określonych w Regulaminie usługi Bilet elektroniczny
w Kolejach Śląskich – wyłącznie w dniu wyjazdu.
Co istotne, ulgę 30% stosuje się na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka. Rezygnacja z przejazdu części osób dozwolona jest pod warunkiem, że liczba uczestników kontynuujących podróż nie będzie mniejsza niż 2 osoby, w tym jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia. Warto także wiedzieć, że oferta Rodzina nie łączy się z innymi ofertami.

Reklama