Od lewej marszałek Jakub Chełstowski, minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, i komisarz Elisa Ferreira / fot. InfoKatowice.pl

Transformacja regionu i stopniowe odchodzenie od węgla na rzecz nowych technologii i transformacja gospodarcza regionu, która ma kosztować miliardy euro. To były tematy poruszane dzisiaj w trakcie konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Unia Europejska do 2050 roku chce osiągnąć neutralność klimatyczną. 

To nie łatwa droga, a na szali leżą setki tysięcy miejsc pracy w sektorze górniczym i okołogórniczym.

– Nie traciliśmy czasu, tylko rozpoczęliśmy nasze działania dużo wcześniej niż przyjęto unijne rozporządzenia – mówił marszałek Jakub Chełstowski, tyszanin i pomysłodawca konferencji. –  Powołaliśmy zespół ds. transformacji skupiając w nim 40 podmiotów, część zadań związanych z ochroną środowiska zrealizowaliśmy jeszcze z poprzedniej prognozy w kontekście podziału środków unijnych. Ściśle współpracujemy z rządem oraz Unią Europejską. Ta synergia jest niezwykle istotna. Pokazujemy jak można skutecznie rozdysponować środki i w jakich obszarach należy je implementować. Województwo Śląskie jest największym regionem górniczym w Unii Europejskiej zamieszkałym przez 4,5 mln osób i aby nie pozostać w tyle za „zieloną zmianą”, musi szybko przekształcić swoją gospodarkę w nowy poziom innowacyjności i gospodarki opartej na integracji społecznej.  Nie mam wątpliwości, że dzisiejsza konferencja będzie ku temu kolejnym krokiem – dodał.

Elisa Ferreira, komisarz UE ds. ds. spójności i reform mówiła o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) opiewającym na 7,5 mld euro. To właśnie z FST do naszego kraju może trafić 2 mld euro.

– Lubię przyjeżdżać do miejsc, które przechodzą przemiany – podkreśliła i zaznaczyła, że w Europie mamy długą tradycję adaptacji do zmian, które przynoszą zarówno szanse jak i zagrożenia. Chwalił region za dotychczasowe przemiany, ale podkreśliła, że nas na Śląsku jeszcze sporo pracy.

– Jesteśmy po to, aby pomagać i dzielić z wami zarówno sukcesy jak i problemy. Pracujemy razem, żeby zminimalizować skutki przemian dla sektora pracowniczego i mieszkańców – mówiła Elisa Ferreira. – Zmiany wchodzą w życie, problemem jest ich odpowiednie przeprowadzenie – dodała.

– Wyliczenia pokazują, że transformacja energetyczna do roku 2050 będzie kosztować prawie 500 mld euro – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister Funduszy i Polityki Regionalnej RP. FST jednak to jedynie 7,5 mld euro, a 2 mld trafią do naszego kraju.

– Dzisiaj jeszcze nie znamy skutków transformacji w przypadku osób, w przypadku likwidacji miejsc pracy. Dlatego tak istotne jest, żeby ze sobą rozmawiać i odnajdywać najlepsze projekty do realizacji – dodała minister Jarosińska-Jedynak.

– Zielona transformacja jest nieunikniona – mówi komisarz Elisa Ferreria.- Spośród 276 regionów UE, w sumie 108 posiada infrastrukturę węglową. Blisko 237 tysięcy osób zatrudnionych jest w branżach związanych z węglem. Osiągnięcie przez Europę wyznaczonego na 2050 r. ambitnego celu wymagać będzie znacznego wysiłku, a przejście na Unię neutralną dla klimatu spowoduje transformację europejskich regionów. Jeżeli nasz plan uda się zrealizować, możemy znacząco zmniejszyć liczbę 400 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie, których powodem jest zanieczyszczenie powietrza w naszych miastach. Chcemy, by Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dawał wsparcie tym, którzy obawiają się utraty pracy, pokazywał, że transformacja może być szansą dla wszystkich. Mowa tu zwłaszcza o ludziach związanych z górnictwem. Kiedyś to miasta potrzebowały ich. Dziś to oni potrzebują nas – dodała.

Komentarze

Reklama