Rejon prac na DK86 w Giszowcu / fot. NDI

Zła wiadomość dla kierowców poruszających się DK86. Otwarta zostanie dopiero, gdy wybudują nowy wiadukt w rejonie Giszowca. Przypomnijmy 27 czerwca osunęła się skarpa zabezpieczająca wiadukt drogowy. Nowy, który powstanie w miejsce obecnego ma zostać otwarty najpóźniej pod koniec września – zadeklarowali dzisiaj urzędnicy z Katowic i wykonawca przebudowy DK86.

Od początku możliwe były dwa warianty – naprawa uszkodzonego wiaduktu, który w ramach przebudowy węzła drogowego przewidziany jest do rozbiórki lub realizacja wiaduktu docelowego. Realizacja obu wariantów pod względem czasu realizacji jest porównywalna, natomiast wariant pierwszy skutkowałby dodatkowymi pracami realizowanymi przez wykonawcę.

„Ostatnie dwa tygodnie analizowaliśmy sytuację, tak, by wybrać rozwiązanie, które pozwoli jak najszybciej przywrócić ruch, a jednocześnie nie wpłynie na przebieg całej inwestycji, w tym jej koszty. Wspólnie z wykonawcą wybraliśmy wariant uwzględniający rozbiórkę uszkodzonego wiaduktu oraz budowę docelowego. Do końca września kierowcom udostępniony zostanie odcinek nowej jezdni w kierunku Tychów, gdzie ruch będzie się odbywał jednym pasem w każdym kierunku” – mówi Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent miasta Katowice.

Za nowym obiektem kierowcy powrócą na istniejącą jezdnię wschodnią kierując się w kierunku południowym do Giszowca, Tychów (DK86) lub na DK81 (ul. 73 Pułku Piechoty), a cała jezdnia zachodnia będzie gotowa wiosną przyszłego roku.

„Aby jak najszybciej przywrócić ruch na jednej z najpopularniejszych dróg krajowych w Katowicach – bo wyłączoną trasą w ciągu doby przejeżdża średnio ponad 50 tys. pojazdów – będziemy pracować w systemie zmianowym, w tym także w nocy już od najbliższego poniedziałku – dodaje Ryszard Trykosko, wiceprezes zarządu NDI SA.

Do końca sierpnia będą trwały roboty mostowe w ramach których zostaną wybudowane mury oporowe po zachodniej i wschodniej stronie nowego wiaduktu. Na przełomie sierpnia i września zostanie wykonana rozbiórka istniejącego wiaduktu na jezdni wschodniej, czyli w kierunku do Tychów oraz istniejącego wiaduktu na jezdni zachodniej, czyli w kierunku do centrum Katowic. Następnie we wrześniu wykonany zostanie nasyp drogowy wiaduktu dla jezdni zachodniej głównej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa konstrukcji nawierzchni drogowej dla jezdni zachodniej głównej, po której z końcem września zostanie poprowadzony ruch samochodowy.

„Należy zaznaczyć, iż istniejące wiadukty zgodnie z dokumentacją projektową były przewidziane do rozbiórki. Sytuacja awaryjna wymusiła zmiany w harmonogramie prac, a także zamknięcie drogi na kilka miesięcy, natomiast sytuacja ta nie wpłynie negatywnie na termin oddania całej inwestycji” – podkreśla Adam Kochański, naczelnik wydziału inwestycji.

Cała przebudowa drogi DK86 ma być gotowa w II kwartale 2022 roku.