W czwartek (29.04) o godzinie 10.00 rozpocznie się konferencja: „Marszałkowski Budżet Obywatelski na tle innych województw oraz miast województwa śląskiego”. Przedstawiciele samorządu, eksperci oraz praktycy zabiorą głos w sprawie budżetów obywatelskich i ich przyszłości. W województwie śląskim mamy wyjątkową sytuację w skali kraju, bo MBO przewiduje tzw. pulę EKO. Niektóre gminy jak np. Katowice w naszym regionie – mają też swoje „zielone” budżety.

Konferencję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W wydarzeniu udział wezmą: Marszałek Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski, Członek Zarządu Województwa Śląskiego – Izabela Domogała, Dyrektor Departamentu Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Agnieszka Potkańska-Ćwikła, Prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides – Grzegorz Wójkowski, Kierownik Referatu Konsultacji Społecznych i Budżetu Obywatelskiego, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice – Anna Pomykała oraz propagator budżetów obywatelskich w Polsce, wieloletni ekspert Fundacji im. Stefana Batorego – Dariusz Kraszewski.

Budżet obywatelski pokazuje potrzebę współdecydowania o mieście i regionie przez mieszkańców. Jest to mechanizm umożliwiający budowę kapitału społecznego i wzrost odpowiedzialności obywatelskiej.

Budżet obywatelski w Polsce obchodzi w tym roku swoje okrągłe 10 urodziny. Jako pierwszy w 2011 roku wprowadził go Sopot, w kolejnych latach jego śladem szły kolejne gminy, miasta i powiaty. Po kilku latach na ten krok zaczęły się decydować także władze niektórych województw. Obecnie budżet obywatelski organizowany jest przez pięć samorządów wojewódzkich, w tym przez Województwo Śląskiego, które z powodzeniem realizuje tą procedurę od dwóch lat.

„Dziesięciolecie budżetu obywatelskiego w Polsce jest dobrym momentem na to, żeby przyjrzeć się, jak to narzędzie się w naszym kraju rozwija, szczególnie na poziomie województw. Co dzięki niemu udało się osiągnąć, co się nie powiodło i dlaczego, a także jakie stoją przed nim wyzwania w kolejnych latach” – mówi Grzegorz Wójkowski, prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic, jeden z prelegentów w trakcie konferencji.

AGENDA KONFERENCJI:

10:00 – 10:05 Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników.

W roli prowadzącego/moderatora: Irena Kowalska-Drygała

10:05 – 10:15 Wystąpienie otwierające konferencję Pana Jakuba Chełstowskiego Marszałka Województwa Śląskiego

10:15 – 10:35 Doświadczenia we wdrażaniu budżetu obywatelskiego w województwie śląskim – Izabela Domogała / Agnieszka Potkańska-Ćwikła, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

10:35 – 11:00 Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego na tle innych jednostek samorządu terytorialnego – Grzegorz Wójkowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

11:00 – 11:20 Zielony budżet obywatelski w Katowicach – Anna Pomykała, Kierownik Referatu Konsultacji Społecznych i Budżetu Obywatelskiego Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Katowice

11:20 – 11:55 Sukcesy i porażki budżetu obywatelskiego w Polsce – Dariusz Kraszewski, propagator budżetów obywatelskich w Polsce, wieloletni ekspert Fundacji im. Stefana Batorego

11:55 – 12:00 Zakończenie konferencji

Konferencja odbędzie się w formie online na platformie Zoom. Będzie transmitowana na profilu Facebookowym Stowarzyszenia Bona Fides oraz Województwa Śląskiego, pojawi się też w serwisie YouTube.