128 pomysłów tyszan na wydanie 5 mln zł. Mieszkańcy przegłosują najlepsze projekty. Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Tychach. Mieszkańcy mają do dyspozycji 5 mln zł, pieniądze zostaną wydane na realizacje projektów, które otrzymały najwięcej głosów tyszan. 

Głosować można od 9 do 19 września. 

Do 9 edycji Budżetu Obywatelskiego złożono 197 wniosków. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej pod głosowanie trafiło łącznie 128 projektów, z czego 29 dotyczących całego miasta oraz 99 projektów dotyczących określonego rejonu miasta. Jest w czym wybierać. Wszystkie projekty są opisane na stronie razemtychy.pl Dodatkowo każdy projekt został przypisany do konkretnej kategorii oraz dzielnicy.

Reklama

:Podczas głosowania każdy tyszanin niezależnie od tego ile ma lat – może wybrać maksymalnie dwa projekty – jeden z puli projektów dotyczących całego miasta i jeden z puli projektów dotyczących określonego rejonu miasta” – mówi Iwona Bińkowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta. „Przy wyborze projektu rejonowego można wybrać projekt, który najbardziej nas interesuje, a nie projekt, który znajduje się najbliżej naszego zamieszkania” – dodaje.

Kto jeszcze nie wybrał swoich projektów może zapoznać się z nimi na stronie razemtychy.pl w zakładce Budżet Obywatelski na 2023 r. | Projekty Mieszkańców.

Projekty na stronie razemtychy.pl można odszukać po kategorii lub po nazwie dzielnicy.

Wśród kategorii projektów rejonowych, na które można głosować są m.in.: dotyczące ulic, chodników, parkingów; boisk, siłowni i placów zabaw, skwerów, terenów rekreacyjnych i zielonych oraz  dotyczących spotkań integracyjnych i warsztatów.

GŁOSOWANIE

Głosowanie w formie elektronicznej zajmie nie więcej niż 5 minut. Po wpisaniu imienia, nazwiska i adresu zamieszkania oraz zaakceptowaniu regulaminu, ostateczny wybór zatwierdzamy klikając na pasek „Głosuj”.

Głosowanie internetowe rozpoczyna się 9 września o godz. 0.00 i trwa do 19 września do godz. 23.59. Można zagłosować tylko raz, a każda następna próba oddania głosu będzie uznana za nieważną.

W formie papierowej można zagłosować w Głównym Puncie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30 pokój 209 od 9 do 19 września w godzinach pracy urzędu.

Tak jak w ostatnich latach, w tym także zapraszamy do mobilnego punktu głosowania w Budżecie Obywatelskim. Punkt pojawi się w różnych miejscach na terenie miasta.