5 mln czeka na pomysły mieszkańców Tychów. Można wydać pieniądze. Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Tychach. Na pomysły mieszkańców urzędnicy czekają do 2 marca.

– Na początek czekamy na Wasze pomysły. Mogą one dotyczyć projektów inwestycyjnych lub innych zadań np. warsztatów, spotkań z dziedziny kultury, rekreacji, sportu, turystyki czy ekologii. Każdy, kto przeleje swój pomysł na  formularz, uzupełni potrzebne załączniki i zdobędzie poparcie mieszkańców, będzie miał szansę zawalczyć o środki finansowe na jego realizację – mówi Iwona Bińkowska, naczelnik wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

Pula pieniędzy do rozdysponowania w Budżecie Obywatelskim w 2021 r. wynosi 5 000 000 zł. Wnioski można składać w dwóch kategoriach: na zadania dotyczące ogółu mieszkańców oraz na zadania dotyczące określonego rejonu miasta. – Na pierwszą grupę projektów przeznaczono 500 000 zł a ich lokalizacja musi dotyczyć co najmniej 2 okręgów konsultacyjnych. Do wniosku należy dołączyć listę 40 osób popierających projekt. Z tej puli mogą skorzystać również placówki oświatowe – dodaje Iwona Bińkowska.

Reklama

Na projekty obejmujące zadania dotyczące określonego rejonu miasta przeznaczono 4 500 000 zł. Do wniosków, które mają charakter lokalny i są przyporządkowane jednemu z okręgów konsultacyjnych dołącza się listę 15 osób popierających zadanie.  Na liście poparcia nie może widnieć jednak podpis autora projektu. Każdy mieszkaniec miasta może zgłosić wniosek. Osoby niepełnoletnie muszą załączyć zgodę opiekuna prawnego.

Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca. Złożenie wniosku jest bardzo proste. Można wybrać najdogodniejszą formę: złożyć osobiście w jednym z Punktów Konsultacyjnych lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Tychy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, al. Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy (z dopiskiem Budżet Obywatelski) lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@razemtychy.pl

Kolejnym etapem będzie weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków oraz wspólne spotkania pracowników Urzędu Miasta z autorami projektów.

Od lipca do września autorzy projektów mają czas na promocję swoich pomysłów. Mogą to robić wszelkimi dostępnymi środkami: założyć stronę internetową, udostępnić informacje na portalach społecznościowych lub wysłać wiadomości do sąsiadów, znajomych i przyjaciół. – Już wcześniej warto zastanowić się nad ciekawym tytułem dla swojego projektu (najlepiej gdyby nie miał więcej niż dziesięć słów) i nad argumentami, które przekonają innych Tyszan, że warto na niego głosować – mówi Iwona Bińkowska.

Przez 11 dni – od 11 do 21 września każdy mieszkaniec Tychów będzie dysponował dwoma głosami; będzie mógł dokonać wyboru i zagłosować: na jeden projekt dotyczący ogółu mieszkańców oraz na jeden projekt dotyczący określonego rejonu miasta. W przypadku dodatkowych pytań można skontaktować się osobiście z pracownikami głównego punktu konsultacyjnego, mieszczącego się w Centrum Balbina przy ulicy Barona 30, pok.209 lub telefonicznie – dzwoniąc pod numer 32 776 34 55 .

Reklama