Podpisanie umowy / fot. Slaskie.pl

8,5 mln zł na projekty wsparcia firm i pracowników zagrożonych utratą pracy. 1,7 mln dla tyskiego OIPH. Dzisiaj w Katowicach podpisano umowy na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 1,7 mln zł otrzymał projekt realizowany przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach.

„Kryzys związany z pandemią koronawirusa wymusza na nas przewartościowanie regionalnej polityki gospodarczej i skupienie się na wyzwaniach związanych z odbudową potencjału gospodarczego Śląska” – mówił marszałek Jakub Chełstowski, jeszcze podczas pierwsze fali pandemii.

8,5 mln zł to kolejne pieniądze, które mają pomoc firmom i samym pracownikom. Uczestnicząc w projekcie będzie można skorzystać ze wsparcia w formie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, poradnictwa psychologicznego, a także szkoleń, stażów, subsydiowanego zatrudnienia, dodatku relokacyjnego i bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia szkoleniowego i dofinansowania tzw. pomostowego.

Reklama

„Naszym celem jest wsparcie regionalnej gospodarki i zachowanie jak największej liczby miejsc pracy” – Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Kto i na co otrzymał pieniądze?

W trakcie spotkania podpisano umowy z przedstawicielami wybranych projektów:

– „Bądź aktywny! Dotacje i kwalifikacje szansą na rynku pracy” realizowany przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach o wartości 1,76 mln zł.

– „Kierunek Outplacement – wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy” realizowany przez Miasto Rybnik o wartości 510 tys. zł.

– „Przeprojektuj swoją karierę!” realizowany przez firmę Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój o wartości 1,5 mln zł.

– „Górnicza aktywizacja zawodowa” realizowany przez JSW Szkolenie i Górnictwo o wartości 2,7 mln zł.

– „Nowa praca z KSSE” realizowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną o wartości 2 mln zł.

Reklama