Roboty drogowe / fot. MZUiM Tychy

Jakie inwestycje drogowe planuje miasto w przyszłym roku? Ponad 142 mln zł m.in. na ITS i przebudowę wiaduktu na ulicy Grota-Roweckiego. Jest projekt budżetu na 2021 rok w Tychach. Ostatecznie dokument musi jeszcze przyjąć w grudniu tyska rada miasta. Sprawdziliśmy, jakie inwestycje drogowe są planowane w Tychach.

Na inwestycje drogowe przeznaczono kwotę ponad 142 mln zł, z tego głównie na zadania:

– „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” 106 mln zł, (realizacja w latach 2020-2021, łączny koszt zadania wynosi 124,1 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 84,4 mln zł)

Reklama

– „Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji” ponad 7 mln zł, (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 14,9 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 11,5 mln zł)

– „Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego” ponad 4,6 mln zł, (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania (wraz z pozyskaniem gruntów pod realizację zadania) wynosi 9,0 mln zł)

– „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach” ponad 4,6 mln zł (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 8,3 mln zł, z czego dofinansowanie z subwencji ogólnej budżetu państwa wynosi 3,7 mln zł)

– „Rozbudowa ul. Nad Jeziorem” ponad 3,7 mln zł,

– „Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej” 3 mln zł, (skrzyżowanie ulic Obywatelska – Mikołowska – Podleska (do ul. Wałowej)

– „Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską” 3 mln zł, (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 15,5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków KSSE wynosi 0,9 mln zł)

Reklama