Urząd Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

Miasto Tychy planuje deficyt budżetowy na poziomie ponad 147 mln zł w przyszłym roku. Jest projekt budżetu na 2022 rok. Znacząco wzrośnie zadłużenie miasta. 

Dochody budżetu miasta na 2022 roku oszacowano na poziomie ponad 850 mln zł. Wydatki na poziomie ponad 998 mln zł. To oznacza deficyt w kwocie 147 mln zł. Większość z tej kwoty bo 114 mln zł zostanie pokryta z kredytu udzielonego miastu przez Europejski Bank Inwestycyjny. Reszta z nadwyżki miasta i wolnych środków. 

Na wykup obligacji i spłatę kredytów i pożyczek w budżecie na przyszły roku zabezpieczono 30 mln zł. 

Reklama

Zadłużenie miasta pod koniec przyszłego roku ma znacząco wzrosnąć. Obecnie jest to ponad 122 mln zł, w przyszłym będzie to już ponad 206 mln zł. 

Dochody budżetu miasta na 2022 roku oszacowano na poziomie ponad 850 mln zł. Wydatki na poziomie ponad 998 mln zł. To oznacza deficyt w kwocie 147 mln zł. Większość z tej kwoty bo 114 mln zł zostanie pokryta z kredytu udzielonego miastu przez Europejski Bank Inwestycyjny. Reszta z nadwyżki miasta i wolnych środków. 

Na wykup obligacji i spłatę kredytów i pożyczek w budżecie na przyszły roku zabezpieczono 30 mln zł. 

Zadłużenie miasta pod koniec przyszłego roku ma znacząco wzrosnąć. Obecnie jest to ponad 122 mln zł, w przyszłym będzie to już ponad 206 mln zł. 

Reklama