Radni Inicjatywy Tyskiej, - pierwsza od lewej Urszula Paździorek-Pawlik / Sesja Rady Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

Częściowa prohibicja w Tychach? Dzisiaj tyscy radni będą głosować nad zakazem sprzedaży alkoholu w godzinach od 22.00-6.00. W razie przegłosowania uchwały, alkohol w tych godzinach będzie można kupić tylko w miejscach, gdzie od razu będzie spożywany. W sklepach alkoholu nie kupimy.

Wprowadzenie możliwości ograniczenia sprzedaży alkoholu daje nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W Katowicach np. trwają prace nad wprowadzeniem takiego ograniczenia na terenie Śródmieścia, a w Tychach radni chcą je wprowadzić na terenie całego miasta.

Dlaczego Katowice skupiają się tylko na jednej dzielnicy? Bo tam faktycznie problem spożywania alkoholu w centrum występuje. Niesie to też za sobą określone skutki – m.in. bójki, napaści i akty wandalizmu.

Reklama

W Tychach projekt uchwały przewiduje zakaz na terenie całego miasta.

– To rada miasta ma zdecydować, które miejsca publiczne są tym zakazem objęte – mówiła w trakcie kwietniowej Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia,  wtedy jeszcze wiceprezydent Tychów Daria Szczepańska.

W uchwale, nad którą będą głosowali dzisiaj radni jest zapis ograniczający sprzedaż alkoholu.

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Tychy jest niedozwolona w godzinach od 22.00 do 6.00 – czytamy w projekcie uchwały.

Zgodnie z uchwałą ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu kształtują się tak:

Ustala się na terenie miasta Tychy maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości:
1) 238 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
2) 212 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3) 206 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Ustala się na terenie miasta Tychy maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości:
1) 149 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
2) 97 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3) 103 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

W nocy w Tychach alkoholu nie kupisz w sklepie. Radni przyjęli uchwałę, ale zmienili godziny

Reklama