Al. Jana Pawła II - Tunel / fot. Tychy24.net

Miasto nie ma ekspertyzy budowlanej stwierdzającej konieczność zamknięcia tunelu na al. Jana Pawła II, która następnie zostanie zwężona żeby zrobić naziemne przejście dla pieszych. Dlaczego miasto zamknie tunel? Bo „na oko” wygląda źle, remont byłby za drogi, a w sumie to bez sensu, bo urzędnicy mają w planach i tak zwężenie al. Jana Pawła II, do jednego pasa w każdą stronę. 

Chodzi o przejście podziemne przy remontowanej kładce łączącej al. Jana Pawła II z ulicą Dobrowskiego. Nagle okazało się, że Miejski Zarząd Ulic i Mostów chce zamknąć tunel i pieszych kierować na ruchliwą ulicę. Zapytaliśmy o powody zamknięcia tunelu i przedstawienie dokumentów – wtedy zaczęły się schody dla MZUiM-u. Sprawdzamy czy miasto ma faktycznie powody żeby zamknąć tunel.

Żeby było zabawniej, argumenty przedstawiane przez MZUiM można łatwo przypisać także do drugiego przejścia podziemnego w tym rejonie – przy City Point. 

Reklama

Remont i trwałe zamknięcie

Al. Jana Pawła II / fot. Tychy24.net

Ale po kolei. Miasto szukało wykonawcy remontu kładki łączącej al. Jana Pawła II z ulicą Dobrowskiego. To ma kosztować około 1,5 mln zł.

„Remont wraz z budową przejścia dla pieszych realizują dwie firmy. Jedna odpowiedzialna jest za obiekt mostowy, czyli kładkę, druga zaś za remont schodów (zejścia do kładki), budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych przez al. Jana Pawła II. Obecnie trwają już prace rozbiórkowe oraz te, które nie wymagają uzgodnień z PKP” – wyjaśnia Marcin Godzik z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. Zapytaliśmy o powody zamknięcia tunelu i przedstawienie ekspertyzy budowlanej potwierdzającej zły stan techniczny tunelu. 

MZUiM nie ma takiego dokumentu, ale „na oko” zdaniem urzędników przejście podziemne nie wygląda dobrze. Dosłownie „na oko”. 

„Decyzja o zamknięciu tunelu pod al. Jana Pawła II podjęta została w oparciu o kilka czynników. Po pierwsze ze względów bezpieczeństwa. Stan tunelu oraz zejść do obiektu już na pierwszy rzut oka wyglądają na mocno zdegradowane – potwierdza to bieżąca ocena obiektu budowlanego. Odstąpiliśmy od przeprowadzania w tej sprawie ekspertyzy budowlanej, ze względu na pozostałe czynniki przemawiające za zamknięciem tunelu” – tłumaczy Godzik. 

Kolejne czynniki przedstawiane przez urzędników to m.in. że remont byłby za drogi i dokument z Metropolii, który jest zastosowany jak tarcza w tym przypadku, mówiący o potrzebie likwidacji barier architektonicznych.

„Drugim czynnikiem jest aspekt ekonomiczny. Remont przejścia podziemnego to do wydania mniej więcej kolejne pół miliona złotych, a w kontekście planowanej w przyszłości przebudowy al. Jana Pawła II i budowy nowego centrum miasta, docelowo tunel może zostać zlikwidowany. Trzeci powód dla którego uznaliśmy, że inwestowanie w remont przejścia pod al. JP II mija się z celem, to tendencje polityki transportowej oraz obowiązujące przepisy (m.in. „Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3 – Projektowanie przejść dla pieszych” czy „Standardy dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii.”). Zgodnie z tym obecnie dąży się do likwidacji na terenach zabudowanych barier dla pieszych jakimi są kładki nadziemne i przejścia podziemne. Drogi dla pieszych projektuje się tak, aby charakteryzowały się one jak największą bezpośredniością. Chodzi nie tylko o zwiększenie bezpieczeństwa osobistego w tunelach, ale przede wszystkim o zniesienie konieczności pokonywania różnic poziomów przez pieszych. I właśnie likwidacja barier architektonicznych, w zakresie przekraczania al. JP II stanowi dla nas kolejny ważny argument przemawiający za wyłączeniem tunelu z użytkowania. Zatem podsumowując, decyzja o docelowo całkowitym zamknięciu tunelu podjęta została w oparciu o wszystkie wymienione wyżej czynniki” – wylicza Marcin Godzik z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. 

W przeciągu 6 miesięcy tunel ma zostać zamknięty, pojawią się nowe schody i przejście dla pieszych. 

„W oparciu o te ustalenia powstaje też szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych etapów. Całość, czyli m.in. remont kładki, schodów (zejścia do kładki), budowa przejścia naziemnego oraz finalnie zamknięcie tunelu realizowane będą w ciągu maksymalnie 6 najbliższych miesięcy. Poza zwężeniem al. JP II w rejonie przejścia dla pieszych, nie planujemy w tym miejscu budowy sygnalizacji świetlnej” – informuje urzędnicy. 

Reklama