Złe wieści dla kierowców. Duże zmiany na DK44, nigdy nie zwiastują nic dobrego. Wydłużą zwężenie drogi o 700 metrów. – Kierowców prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość – apelują w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów Tychach i zapowiadają częstsze patrole policji w rejonie inwestycji. Żeby kierowcy stosowali się do ograniczeń prędkości.

Od końca września na około 800-metrowym odcinku ul. Oświęcimskiej pomiędzy węzłem Wartogłowiec a skrzyżowaniem z ulica Długą, zawężona jest środkowa część jezdni a ruch odbywa się po wyznaczonych pasach zewnętrznych. Od najbliższego poniedziałku – 15 października – zawężenie zostanie wydłużone o kolejnych 700 metrów i łącznie będzie odejmowało odcinek od węzła Wartogłowiec do ul. Kościelnej.  Z uwagi na technologię robót, konieczne będzie czasowe wprowadzenie ręcznego sterowanie ruchem, co może powodować znaczne utrudnienia w ruchu.

– Przed nami najtrudniejszy etap prac. Kierowców prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość oraz o ostrożną jazdę –  mówi Wojciech Łyko,  dyrektor MZUIM w Tychach. – Dodajmy, że na odcinku objętym robotami obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Warto zdjąć nogę z gazu ponieważ  na drodze prowadzone są  głębokie wykopy. Nadmierna prędkość może doprowadzić do wypadku i by temu zapobiec należy spodziewać się zwiększenia ilości patroli policji w rejonie prac – podkreśla dyrektor MZUiM.

Reklama

Lepiej omijać

MZUiM sugeruje, by w miarę możliwości omijać odcinek objęty robotami.

Sugerowane są trasy alternatywne. Do Oświęcimia można dojechać DK1 i dalej S1 w kierunku Dąbrowy Górniczej i skręcając na pierwszym węźle w prawo do Lędzin i Bierunia, a w kierunku Tychów poprzez istniejące rondo w stronę ul. Serdecznej i dalej przez tereny przemysłowe i ul. Towarową do DK1 lub centrum.

Tylko w prawo

Prowadzenie robót w środkowej części jezdni spowoduje, że na modernizowanym fragmencie wyłączone zostaną relację lewoskrętne. Wyjeżdzający z prywatnych posesji kierowcy będą mieli nakaz jazdy w prawo, a zawrócenie będzie możliwe dopiero na istniejącym rondzie przy łączniku z ul. Serdeczną lub na węźle Wartogłowiec w zależności od kierunku jazdy. Dodatkowo wszystkie relacje zostaną utrzymane na skrzyżowaniu z ul. Długą.

To najtrudniejsza zmiana organizacji ruchu, dlatego też wykonawca inwestycji – firma Eurovia S.A – zobowiązał się, że ten etap prac wykona jeszcze przed zimą.

Reklama