Sesja Rady Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

Dzisiaj radni przyjmą budżet miasta na przyszły rok. Jak będzie wyglądał? Tychy mają zapisane w uchwale ponad 100 mln zł deficytu, a głosowanie na dzisiejszej sesji to tylko formalność, bo rządząca w mieście koalicja – Inicjatywy Tyskiej i Koalicji Obywatelskiej ma większość.

Przychody miasta – według szacunków na 2021 rok – to ponad 974 mln zł, a wydatki to nieco ponad 1 mld złotych – deficyt to ponad 101 mln zł, ma zostać pokryty głównie kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (80 mln zł), pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, niewykorzystanymi środkami i nadwyżką, którą dysponuje miasto.

„Planowane na 2021 rok koszty obsługi długu od pożyczek, kredytów oraz obligacji wynoszą 2.035.000,-zł. Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2021 roku wyniesie 220.056.146,-zł, wobec 154.843.431,-zł na 31.12.2020 r” – czytamy w dokumentach urzędowych.

Reklama

Na inwestycje drogowe miasto zamierza wydać ponad 142 mln zł – w tym ponad 106 mln zł na Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach. Na ochronę powietrza ponad 26 mln zł, w inwestycje w oświatę ponad 23 mln zł, ponad 20 mln zł na oświetlenie miasta, 14 mln zł zaplanowano na gospodarkę mieszkaniową, a 6,7 mln zł na inwestycje w ochronę zdrowia.

Reklama