Konfederacja podczas dzisiejszej konferencji prasowej / fot. Tychy24.net

Konfederacja w Tychach zaprezentowała swój program i kandydata na Urząd Prezydenta Miasta Tychy. O schedę po Andrzeju Dziubie ubiega się Mateusz Śmiglewski. Wezwał innych kandydatów do wspólnej debaty. „Zasługują na to mieszkańcy” – usłyszeliśmy podczas dzisiejszej konferencji prasowej. 

Konfederacja swój program i kandydata zaprezentowała na Placu pod „Żyrafą”. O funkcje prezydenta miasta ubiegał się będzie Mateusz Śmiglewski, to 32-latek, absolwent Politologii, byłī urzędnik, a obecnie pracownik fabryki na Czułowie. Od kilku lat aktywnie udziela się w mieście – bierze udział m.in. w pracach komisji Rady Miasta Tychy. 

Reklama

Wśród postulatów Konfederacji jest m.in. budowa basenu otwarte, parkingu wielopoziomowego na Paprocanach, otwarcie oddziału urazowo-ortopedycznego w Megrez Szpitalu Wojewódzkim w Tychach. Konfederacja chce też rozwiązać problemy kadrowe szpitala, które według jej członków są spowodowane przez osobę prezes szpitala, którą chcą odwołać.  

Poniżej przedstawione przez partie punkty programu pod hasłem „Nowy impuls dla Tychów”. 

 1. Centrum miasta jako plac centralny o charakterze usługowo-handlowo-rozrywkowej.
 2. Wycofanie się z polityki zwężania ulic oraz modyfikacja systemu ITS.
 3. Budowa parkingów wielopoziomowych przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany.
 4. Odblokowanie wykupu mieszkań.
 5. Budowa nowego dworca PKP wraz z budową przejścia nadziemnego.
 6. Budowa basenu otwartego.
 7. Utworzenie oddziału chirurgii dziecięcej i poprawa sytuacji kadrowej w szpitalu Megrez.
 8. Wprowadzenie karty mieszkańca.
 9. Zwiększenie liczby połączeń komunikacji miejskiej, poprawa skomunikowania obrzeży miasta z centrum oraz poprawa jakości infrastruktury w tych dzielnicach.
 10. Utworzenie niezależnych hal targowych.
 11. Nowy program mieszkaniowy -wynajem z możliwością dojścia do własności.
 12. Uchwalenie ogólnych warunków zabudowy w mieście. Przyjęcie założenia 2 miejsc parkingowych na mieszkanie.
 13. Tychy miastem z projektu – wzięcie odpowiedzialności przez miasto za szczegółowe projektowanie miasta.
 14. Ochrona terenów zielonych w centrum miasta, odejście od polityki zagęszczania zabudowy.
 15. Utrzymanie finansowania sportu na obecnym poziomie.
 16. Budowa ścieżki rowerowej do Kobióra.
 17. Sprzeciw wobec budowy spalarni na Wilkowyjach.
 18. Przyszłość Tychów w aglomeracji tematem referendum.
 19. Poprawa jakości przeprowadzanych konsultacji społecznych.
Reklama