Paprocany / fot. Tychy24.net

Maleje liczba tyszan. Rekordowy spadek ludności w ubiegłym roku. W mieście mamy znacznie więcej kobiet niż mężczyzn – wynika z danych przedstawionych przez tyskich urzędników.

„W 2021 roku odnotowano w Tychach rekordowy spadek liczby ludności. Na koniec roku liczba mieszkańców miasta Tychy zameldowanych na pobyt stały wynosiła 116 710, natomiast na pobyt czasowy 1910, co łącznie daje 118 611 osób: 62 430 kobiet i 56 181 mężczyzn. Wpływ na taki wyraźny spadek miał ponownie bardzo wysoki wzrost liczby zgonów i zmniejszenie liczby urodzeń” – czytamy w raporcie o stanie miasta.

Reklama

Średnia wieku tyszan to 43 lata.

„Zwiększa się tzw. obciążenie demograficzne, czyli liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wskaźnik ten wynosił w Tychach 74 osoby” – podał tyski magistrat.

Dane z 2021 roku pokazują również najwyższą w przeciągu ostatnich 10 lat liczbę zgonów mieszkańców Tychów. W 2021 roku zmarło 1657 mieszkańców. Średni wiek zmarłych to 75 lat. Tutaj jednak warto wziąć pod uwagę ile przeciętnie żyją Polacy. Z danych za 2020 r. wynika, że mężczyźni żyli w Polsce średnio 72,6 roku, natomiast kobiety 80,7 roku.

Reklama