Napis Tychy / fot. Tychy24.net

Mamy coraz mniej tyszan. Najcześciej uciekają do powiatu bieruńsko-lędzińskiego, wynika z Raportu o Stanie Miasta za 2023 rok. Za to Tychy ściągają do siebie znacznie więcej mieszkańców Katowic niż Katowice przyciągają tyszan. 

Pod koniec grudnia liczba mieszkańców miasta Tychy zameldowanych na pobyt stały wynosiła 113 537, natomiast na pobyt czasowy 1494, co daje łącznie 115 031 osób: 60 653 kobiet i 54 378 mężczyzn. 

Liczba osób zameldowanych w Tychach / fot. Raport o stanie miasta

„W ostatnim roku odnotowaliśmy kolejny spadek liczby zgonów, jednak znacznie większy jest spadek liczby urodzeń. Tak więc po raz kolejny wzrasta ujemny przyrost naturalny. Należy jednak zauważyć, że pomimo niekorzystnego przyrostu naturalnego, spadek liczby mieszkańców drugi rok z rzędu jest mniejszy” – czytamy w raporcie. 

Reklama

 Średnia wieku tyszan wzrasta i aktualnie wynosi 44 lata. 

„Zwiększa się współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi, czyli liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 700 osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Według stanu na dzień 37 grudnia 2023 roku wskaźnik ten wynosił w Tychach 38 osób, a w 2022 roku było to 37osób” – informują urzędnicy. 

Tyszanie najcześciej przenoszą się do powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Wybierają też duże miasta – jak Kraków czy Warszawa. 

„Spośród wszystkich osób wymeldowanych w 2023 roku, 865 osób potwierdziło swój ad res zameldowania w innym m1esc1e. Najwięcej naszych mieszkańców przeniosło się do sąsiedniego powiatu bieruńsko-lędzińskiego. W porównaniu z rokiem wcześniejszym, zauważyć można znaczny spadek {270 osób w 2022 roku). Z dużych metropolii tyszanie najchętniej wybierają oprócz Katowic, Warszawę i Kraków” – czytamy w dokumencie. 

Raport o Stanie Miasta

Mieszkańcy Katowic chcą do Tychów 

W 2023 roku do miasta Tychy przybywali też nowi mieszkańcy. Na stałe przeniosło się do Tychów ponad 800 mieszkańców. Jest to o ponad 700 więcej niż w 2022 roku.

Średni wiek przybywających do Tychów osób wyniósł 36 lat. Najwięcej z nich przybyło z Katowic – aż 770 oraz z powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Biorąc pod uwagę, że do Katowice wyprowadziło się 73 tyszan, to saldo migracji z Katowicami, Tychy mają dodatnie. 

Reklama