Przystań sportów wodnych / fot. bip.umtychy.pl

Przystań sportów wodnych na Paprocanach znacznie droższa niż zakładało miasto. Prawie 30 mln zł chce jeden z wykonawców, a magistrat planował przeznaczyć na inwestycję nieco ponad 10 mln zł. 

Miasto otrzymało już oferty w przetargu na budowę przystani sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim wraz z infrastrukturą techniczną, budową urządzeń wodnych: pomostów, murów oporowych nabrzeża, wypustu kanalizacji deszczowej, instalacji oświetleniowej oraz wykonanie placu manewrowego przy punkcie czerpalnym wody. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również rozbiórkę istniejących budynków i urządzeń wodnych.

W 2020 roku oddano do użytku przystań kajakową na Paprocanach, ta kosztowała 10 mln zł. Podobnie miała kosztować tzw. Marina czyli przystań sportów wodnych. Oferty w przetargu zupełnie się nie mieszczą w budżecie założonym przez miasto. 

Reklama

Urząd na obiekt chce wydać ponad 10 mln zł, najtańsza oferta, która wpłynęła to prawie 23 mln zł ze strony konsorcjum na czele z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur Sp. z o.o. Na ponad 26 mln zł inwestycję wyceniła firma CZĘSTOBUD Sp. z o.o, prawie 28 mln zł chce Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Renata Molińska-Pękała, natomiast na niespełna 30 mln zł inwestycję wyceniła firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Przetarg prawdopodobnie zostanie unieważniony. 

Reklama