Hub Zielonej Gospodarki / fot. mat. pras.
Hub Zielonej Gospodarki / fot. mat. pras.

Miasto pokazało jak będzie wyglądał niedokończony fragment dawnych Szkół Municypalnych. Biura za ponad 100 mln zł. Chodzi o obiekt na al. Piłsudskiego, pomiędzy Mediateką, a Halą Sportową ma powstać HUB Zielonej Gospodarki. Inwestycja zakłada adaptację istniejącego, niezagospodarowanego od 2000 roku budynku przy al. Piłsudskiego o powierzchni użytkowej około 5 000 m2.

„Liczymy, że decyzja o ewentualnym przyznaniu środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zapadnie jeszcze w tym roku. Następnie zostanie ogłoszone postępowanie na wyłonienie wykonawcy” – mówi Hanna Skoczylas, zastępca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

W obiekcie znajdzie się Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu zielonej gospodarki dla wspierania nowych firm typu start-up, a także wspierania sektora MŚP gotowego do zmiany profilu działalności w kierunku rozwiązań z zakresu zielonej gospodarki. 

Reklama

Zaplanowano także Centrum Kompetencji Zawodowych z zakresu zielonej gospodarki, którego oferta skierowana będzie do osób pracujących dotkniętych skutkami transformacji, zamierzających zmienić swoje dotychczasowe kwalifikacje lub podnosić kompetencje zawodowe celem dostosowania się do nowych możliwości zatrudnienia oraz Centrum informacyjno-doradcze z zakresu zielonej gospodarki, z którego usług korzystać będą mieszkańcy podregionu tyskiego, zainteresowani wdrażaniem rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii i błękitno-zielonej infrastruktury.

„HUB przyczyni się do zmiany profilu gospodarki podregionów górniczych w kierunku zielonej, inteligentnej, cyfrowej gospodarki oraz rozwoju nowych innowacyjnych branż, rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych firm. W szczególności zainicjuje istotną zmianę gospodarczą w podregionie tyskim, poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zwalnianych z branży górniczej i okołogórniczej, a także dla nowych specjalistów i absolwentów szkół uruchamiających firmy w „zielonych branżach”. Inwestycja wzmocni rozwój dwóch kluczowych specjalizacji województwa śląskiego – energetyki i „zielonej gospodarki” – dodaje prezydent Skoczylas.

Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

„Atrakcyjność Tyskiego HUB-u opiera się głównie na starannie zaplanowanej zieleni. Roślinność zostanie umieszczona zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych elewacjach budynku” – podkreślają autorzy projektu.

Zieleń oraz retencja wody w założeniach projektantów mają stworzyć mikroklimat, który wstępnie schładzał będzie powietrze pobierane w upalne dni. Oprócz zieleni, która ogranicza nagrzewanie budynku zastosowano również przesłony zadaszonego atrium oraz okien po stronach najbardziej narażonych na działanie promieni słonecznych.

Do ogrzewania i chłodzenia obiektu zaplanowano montaż agregatów pracujących jako kaskada pomp ciepła. W budynku zaplanowano także zastosowanie systemów przewietrzania nocnego budynku, który nagrzewa się w dzień. Wentylacja wraz z jej podziałem na strefy pozwoli uzyskać efekt wietrzenia i chłodzenia budynku w nocy w celu zapewnienia komfortu użytkowania w ciągu dnia – w szczególności latem.

„Ogrzewanie budynku zimą będzie polegało na wstępnym ogrzaniu pobieranego powietrza poprzez gruntowy wymiennik ciepła oraz zastosowania systemów wentylacji z rekuperacją i odzyskiem ciepła wraz z jego ewentualnym dogrzewaniem za pomocą pompy ciepła, która jest wspomagana panelami fotowoltaicznymi na dachu” – mówią projektanci.

W ramach umowy pracownia projektowa Paradox opracowała pełną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu dofinansowania zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji.

Reklama