Przedszkolaki / fot. UM Tychy

Miasto rekrutuje do przedszkoli na wakacje. Kto ma pierwszeństwo? 17 maja rusza rekrutacja do tyskich przedszkoli na okres wakacyjny. O przyjęcie mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3-6 lat, mieszkające w Tychach. Rekrutacja trwa do 25 maja.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, które już uczęszczają do miejskich przedszkoli oraz wybranych przedszkoli niepublicznych, realizujących dla Miasta Tychy zadanie publiczne z zakresu prawa do wychowania przedszkolnego.

„Jeżeli w przedszkolach pełniących dyżur w okresie wakacji pozostaną wolne miejsca mogą być na nie przyjęte również dzieci, które w obecnym roku szkolnym nie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych” – mówi Dorota Gnacik, dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

Reklama

W tym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji.

We wniosku można wybrać maksymalnie 2 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Rekrutacja na okres wakacyjny będzie prowadzona w placówkach:

 • Przedszkolu nr 1 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 3 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 4 w ZSP3 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 5 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 6 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach,
 • Przedszkolu nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach,
 • Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 14 im. Marii Montessori w Tychach,
 • Przedszkolu nr 17 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach,
 • Przedszkolu nr 19 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach,
 • Przedszkolu nr 22 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 23 w ZSP2 w Tychach,
 • Przedszkolu 26 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 30 w ZSP4 w Tychach,
 • Niepublicznym Przedszkolu Sportowo – Artystycznym „SPORTART” w Tychach,
 • Przedszkolu Niepublicznym „EUREKA” w Tychach,
 • Niepublicznym Przedszkolu Anglojęzycznym „Chatka Małolatka w Tychach,
 • Niepublicznym Przedszkolu „Angielska Chatka” w Tychach,
 • Przedszkolu Niepublicznym „ABC” w Tychach.

Ze względu na brak wspomagania rekrutacji systemem elektronicznym wniosek wypełniony i podpisany wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 17 maja do 25 maja 2021 r., a kserokopię tego wniosku z potwierdzeniem jego przyjęcia przez placówkę pierwszego wyboru należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (bez załączników).

 • Ogłoszenie listy   kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zaplanowano   1 czerwca (godz.10.00).
 • Od 1 do 9 czerwca Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (złożenie pisemnego potwierdzenia woli).
 • Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli odbędzie się 10 czerwca o godz. 10.00.

Kryteria przyjęcia do przedszkoli można znaleźć pod linkiem: https://www.oswiata.tychy.pl/rekrutacje/przedszkola-wakacje.html

Wzór wniosku będzie do pobrania z niniejszej strony w pierwszym dniu rekrutacji wakacyjnej.

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola reguluje Uchwała nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r.   w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Reklama